Dự án Khu di tích Óc Eo (An Giang) được đầu tư bổ sung hơn 6,7 tỷ đồng

(BĐT) - Ban Quản lý Khu di tích văn hóa Óc Eo, tỉnh An Giang được Thủ tướng Chính phủ giao làm chủ đầu tư Dự án Khu di tích Óc Eo (đầu tư bổ sung một số hạng mục) để thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng; cắm mốc bảo vệ di tích; đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật… thuộc Dự án.

Dự án có tổng số vốn đầu tư hơn 6.700 triệu đồng từ nguồn ngân sách tỉnh An Giang, có thời gian thực hiện từ năm 2016 - 2020. Mục tiêu của Dự án là nhằm đầu tư xây dựng, tu bổ, tôn tạo Khu di tích đáp ứng nhu cầu về cơ sở vật chất phục vụ công tác quản lý, bảo tồn di vật, tôn tạo mỹ quan cho Khu di tích; từng bước hoàn thiện hạ tầng cho Di tích quốc gia đặc biệt này.

Thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh An Giang tổ chức triển khai thực hiện Dự án theo đúng quy định của Luật Đầu tư công, Luật Di sản văn hóa, Luật Xây dựng và các quy định pháp luật liên quan bảo đảm chất lượng, tiến độ thực hiện và mục tiêu đầu tư.          

Trung Hiếu