Còn nhiều thách thức cho các dự án PPP

(BĐT) - Các quốc gia ở châu Á - Thái Bình Dương với thị trường tài chính phát triển, các thể chế tài chính địa phương vững mạnh và nguồn tài chính đa dạng có nhiều khả năng bảo đảm cho các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP). 

Đó là nhận định của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) tại Báo cáo mới nhất về Giám sát đối tác công - tư vừa được ADB lần đầu tiên công bố.

Theo Báo cáo, ADB nhận định, Chính phủ Việt Nam đang quyết tâm giảm bớt vai trò của Nhà nước trong nền kinh tế và khuyến khích tăng trưởng do khu vực tư nhân làm động lực. Các quy định về đầu tư theo hình thức PPP (Nghị định 15/2015/NĐ-CP) được ban hành năm 2015 đã xây dựng khung pháp lý nhằm thu hút đầu tư tư nhân nhiều hơn vào phát triển kết cấu hạ tầng quốc gia. Từ năm 1990 tới năm 2016, Việt Nam đã hoàn tất thủ tục cho 84 dự án PPP với tổng số vốn lên tới 16,2  tỷ USD, với 79% các dự án thuộc lĩnh vực năng lượng. Tuy nhiên, chưa có dự án PPP nào được triển khai trong khuôn khổ mới nhất này.

Cùng với đó, các thách thức hiện thời đối với Việt Nam bao gồm các vấn đề bảo đảm an toàn cho bên cho vay nước ngoài, do khung pháp lý hiện hành về tăng cường tín dụng và các cơ chế bảo lãnh vẫn chưa rõ ràng, cùng những hạn chế về thế chấp quyền sử dụng đất cho các ngân hàng nước ngoài. 

Hải Bình