Chỉ định nhà đầu tư Nhà máy Xử lý chất thải rắn Phú Tân

(BĐT) - UBND tỉnh An Giang vừa phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư Dự án Nhà máy Xử lý chất thải rắn Phú Tân. Theo đó, Dự án sẽ chỉ định nhà đầu tư thực hiện. Sở Xây dựng An Giang làm bên mời thầu Dự án, thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà đầu tư từ quý IV/2018 - quý I/2019.
Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Địa điểm đầu tư Dự án dự kiến tại xã Phú Thạnh, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang. Dự án sẽ được đầu theo hình thức đối tác công tư (PPP), hợp đồng BLT với thời gian 20 năm, tổng vốn đầu tư 79,082 tỷ đồng. Dự án thu hồi vốn thông qua thu phí dịch vụ xử lý rác.

Trung Hiếu