Bắc Ninh thu hồi 48 dự án chậm triển khai

(BĐT) - UBND tỉnh Bắc Ninh vừa ban hành Văn bản số 157/UBND-TNMT về việc thu hồi các dự án khảo sát địa điểm của các doanh nghiệp quá thời hạn chưa thực hiện trên địa bàn Tỉnh.

Quyết định này được thực hiện theo Kết luận số 571-TB/TU ngày 29/5/2017 của Thường trực Tỉnh ủy Bắc Ninh về việc thu hồi các dự án khảo sát địa điểm của các doanh nghiệp quá thời hạn chưa thực hiện; đề nghị của Liên sở Tài nguyên và Môi trường - Xây dựng tại Văn bản số 526/BCLS-TNMT-XD.

48 dự án bị thu hồi có diện tích khoảng 1.092 ha. Đây là các dự án được UBND tỉnh Bắc Ninh cho phép khảo sát địa điểm từ năm 2011 trở về trước nhưng đến nay chưa có quyết định thu hồi đất, không có văn bản báo cáo làm rõ lý do chậm triển khai, tình hình chuẩn bị đầu tư…                

Minh Tuấn