Thanh Hóa tiếp tục thúc đẩy đấu thầu qua mạng

(BĐT) - Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Đình Xứng vừa ký ban hành Quyết định số 2743/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch tổng thể và lộ trình áp dụng đấu thầu qua mạng năm 2018 và giai đoạn 2019 - 2025 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa (KH2743). Theo đó, bắt đầu từ ngày 1/8/2018, các ngành, địa phương, đơn vị tại Thanh Hóa phải tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng theo lộ trình mới.
Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Cụ thể, trong năm 2018, đối với các dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu của Chủ tịch UBND Tỉnh, sẽ áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng 100% các gói thầu chào hàng cạnh tranh và gói thầu quy mô nhỏ đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế; lựa chọn nhà thầu qua mạng đối với các gói thầu tư vấn có giá trị từ 5 tỷ đồng trở xuống đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế.

Đối với các dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu của Chủ tịch UBND cấp huyện, lựa chọn nhà thầu qua mạng tối thiểu 40% số lượng các gói thầu chào hàng cạnh tranh, 30% số lượng các gói thầu quy mô nhỏ đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế; lựa chọn nhà thầu qua mạng đối với các gói thầu tư vấn có giá trị từ 2 tỷ đồng trở xuống đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế.

UBND tỉnh Thanh Hóa cũng đưa ra lộ trình đấu thầu qua mạng cho giai đoạn 2019 - 2025. Theo đó, Tỉnh sẽ căn cứ tình hình thực tế và hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư để điều chỉnh tăng tỷ lệ áp dụng đấu thầu qua mạng cho phù hợp, đảm bảo mục tiêu đến năm 2025: 100% thông tin trong quá trình lựa chọn nhà thầu, thực hiện hợp đồng được đăng tải công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; tối thiểu 70% số lượng gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu và 100% hoạt động mua sắm thường xuyên được lựa chọn nhà thầu thông qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

KH2743 đưa ra 3 nhiệm vụ và giải pháp cụ thể, bao gồm: đôn đốc, hướng dẫn và giám sát việc áp dụng đấu thầu qua mạng; tuyên truyền, nâng cao nhận thức và thúc đẩy sự tham gia của các bên liên quan; nâng cấp hạ tầng mạng cơ quan, đơn vị và đào tạo nâng cao năng lực người sử dụng.

Như vậy, với việc ban hành KH2743, Thanh Hóa là một trong những địa phương gần đây có nhiều động thái tích cực nhằm thúc đẩy triển khai đấu thầu qua mạng. Trước đó, tại Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 6/4/2018 về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu trong các dự án đầu tư phát triển và hoạt động mua sắm thường xuyên sử dụng vốn nhà nước, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các chủ đầu tư, bên mời thầu nghiêm túc thực hiện lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng theo Kế hoạch tổng thể và lộ trình áp dụng đấu thầu qua mạng giai đoạn 2016 - 2025.

Đặc biệt, Lãnh đạo tỉnh này yêu cầu chủ đầu tư, bên mời thầu công khai đường dây nóng của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Thanh Hóa theo số điện thoại 0913.293.191 và của Báo Đấu thầu theo số điện thoại 0243.768.6611 khi phát hành hồ sơ mời thầu/hồ sơ yêu cầu để nhà thầu kịp thời phản ánh các hành vi vi phạm pháp luật trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu, trong đó có lựa chọn nhà thầu qua mạng.

Thùy Dương