Phú Thọ triển khai Chỉ thị số 47/CT-TTg của Thủ tướng: Cần có hành động cụ thể

(BĐT) - Sau khi Thủ tướng Chính phủ ra Chỉ thị số 47/CT-TTg ngày 27/12/2017, UBND tỉnh Phú Thọ vừa ban hành Văn bản số 90/UBND-TH chỉ đạo thủ trưởng các đơn vị trực thuộc thực hiện Chỉ thị một cách nghiêm túc trên địa bàn toàn Tỉnh. 

Động thái này được dư luận mong chờ sẽ cải thiện trông thấy hoạt động đấu thầu của địa phương này.

Theo chỉ đạo của UBND tỉnh Phú Thọ, thủ trưởng các sở, ban, ngành, chủ tịch UBND các huyện, thành, thị, chủ đầu tư, chủ dự án tập trung phổ biến, quán triệt sâu sắc và toàn diện nội dung Chỉ thị số 47/CT-TTg của Thủ tướng về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu trong các dự án đầu tư phát triển và hoạt động mua sắm thường xuyên sử dụng vốn nhà nước đến chủ đầu tư, bên mời thầu, đơn vị thẩm định, người có thẩm quyền và cơ quan quản lý về đấu thầu tại sở, ngành, đơn vị, địa phương.

Văn bản số 90/UBND-TH nêu rõ, thủ trưởng các đơn vị phải xử lý nghiêm khắc cá nhân, tổ chức nào có hành vi vi phạm pháp luật về đấu thầu, không tuân thủ các nội dung tại Chỉ thị và chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Chủ tịch UBND Tỉnh về những vi phạm (nếu có).

Lãnh đạo các đơn vị chỉ đạo chủ đầu tư, bên mời thầu thực hiện nghiêm túc và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện những nội dung của Chỉ thị, đặc biệt là công tác công khai thông tin và thực hiện đấu thầu qua mạng theo lộ trình đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Đây là một trong những tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ. Trường hợp để xảy ra những vi phạm trong quá trình lựa chọn nhà thầu như thông thầu, “quân xanh, quân đỏ”, quây thầu, vây thầu, gian lận, cản trở..., thì căn cứ mức độ vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Đặc biệt, lãnh đạo các đơn vị phải thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ, UBND Tỉnh về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công, không bố trí vốn hoặc điều chuyển vốn sang các dự án khác đối với những dự án mà do chủ đầu tư, bên mời thầu được xác định là vi phạm quy định của pháp luật về đấu thầu dẫn đến nhà thầu có kiến nghị, khiếu nại, tố cáo kéo dài ảnh hưởng đến tiến độ của dự án, gói thầu...

Theo đánh giá của các nhà thầu, Văn bản của UBND tỉnh Phú Thọ đã thể hiện tinh thần khá quyết liệt, sát sao trong chỉ đạo, điều hành thực hiện Chỉ thị số 47/CT-TTg. Tuy nhiên, để những chỉ đạo trên giấy này đi vào thực tiễn, cải thiện rõ rệt hoạt động đấu thầu trên địa bàn thì rất cần có những hành động cụ thể hơn. 

Lê Xuân