Hà Nội: Công bố kết quả mua sắm tập trung 3 gói thầu lớn

(BĐT) - Trung tâm Mua sắm tài sản công và thông tin, tư vấn tài chính (thuộc UBND TP. Hà Nội) vừa công bố kết quả lựa chọn nhà thầu 3 gói thầu lớn thực hiện mua sắm tập trung.
Hà Nội: Công bố kết quả mua sắm tập trung 3 gói thầu lớn

Thứ nhất là Gói thầu 04/TS: Mua sắm bàn ghế học sinh theo phương thức tập trung năm 2017. Giá trúng thầu của gói thầu này là 69.900 triệu đồng, giá gói thầu là 76.480 triệu đồng, chênh lệch 6.580 triệu đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm 8,6%. Nhà thầu trúng thầu gói thầu này là Liên danh Công ty TNHH Giang Nam - Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại và Xuất nhập khẩu Đức Duy - Công ty CP Đầu tư và Thương mại Vĩnh Phát - Công ty CP Đầu tư M&T - Công ty CP Thương mại và Sản xuất Thiết bị giáo dục - Công ty TNHH Đầu tư phát triển nội thất Bảo Lâm - Công ty CP Xuân Hòa Việt Nam.

Thứ hai là Gói thầu 02/TS: Mua sắm máy chiếu, màn chiếu theo phương thức tập trung năm 2017. Giá gói thầu là 82.519 triệu đồng, giá trúng thầu là gần 78.964 triệu đồng, chênh lệch 3.555 triệu đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm 4,3%. Nhà thầu trúng thầu gói thầu này là Liên danh Công ty CP Đầu tư thương mại và Dịch vụ Nhật Nam - Công ty CP Đầu tư P&T - Công ty TNHH Thương mại và Phát triển công nghệ Khai Quốc - Công ty TNHH Thiết bị BTN Việt Nam - Công ty CP Đầu tư Hoàng Đạo.

Gói thầu thứ 3 có số hiệu 05/TS: Mua sắm máy điều hòa nhiệt độ theo phương thức tập trung năm 2017. Nhà thầu trúng thầu là Liên danh Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Ngọc Cường - Công ty CP Tin học Bách Khoa - Công ty CP Thương mại và Sản xuất Hợp phát, với giá trúng thầu gần 87.546 triệu đồng, giá gói thầu 91.384 triệu đồng, chênh lệch 3.838 triệu đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm 4,2%.

Ông Hoàng Tuân, Giám đốc Trung tâm Mua sắm tài sản công và thông tin, tư vấn tài chính cho biết, mỗi gói thầu nêu trên đều có nhiều hơn 3 nhà thầu tham gia nộp hồ sơ dự thầu, giá dự thầu của các nhà thầu khá cạnh tranh và nhà thầu trúng thầu có giá cạnh tranh nhất trên cơ sở đáp ứng được đầy đủ các yêu cầu của hồ sơ mời thầu.

Tuấn Dũng