Dự án Trạm xử lý nước thải KCN Bờ trái sông Đà: Sửa HSMT, gia hạn đóng thầu

(BĐT) - Khẳng định kiến nghị của nhà thầu làm rõ hồ sơ mời thầu (HSMT) Gói thầu số 07 Dự án Trạm xử lý nước thải Khu công nghiệp Bờ trái sông Đà là có cơ sở, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hòa Bình đã tiến hành chỉnh sửa, bổ sung HSMT và gia hạn thời điểm đóng thầu đến ngày 26/7/2017.
Gói thầu số 07: Cung cấp, lắp đặt thiết bị và chuyển giao công nghệ thuộc Dự án Trạm xử lý nước thải Khu công nghiệp Bờ trái sông Đà. Ảnh: Minh Xương
Gói thầu số 07: Cung cấp, lắp đặt thiết bị và chuyển giao công nghệ thuộc Dự án Trạm xử lý nước thải Khu công nghiệp Bờ trái sông Đà. Ảnh: Minh Xương

Nhà thầu kiến nghị có cơ sở

Trao đổi với phóng viên Báo Đấu thầu ngày 17/7, ông Đinh Phú Quý, Trưởng phòng Phòng Quản lý quy hoạch và xây dựng thuộc Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hòa Bình (Bên mời thầu) cho biết, ngay sau khi nhận được kiến nghị làm rõ HSMT Gói thầu số 07: Cung cấp, lắp đặt thiết bị và chuyển giao công nghệ, Ban đã tiến hành kiểm tra, rà soát và nhận thấy nội dung kiến nghị của nhà thầu là có cơ sở.

Cụ thể, tại Phần 2 - Yêu cầu phạm vi cung cấp của HSMT có nêu yêu cầu xuất xứ hoặc tương đương. Điển hình như bơm bể thu gom yêu cầu xuất xứ Nhật Bản hoặc tương đương. Theo nhà thầu, yêu cầu này trong HSMT không phù hợp và trái với quy định của pháp luật về đấu thầu. Một trong số các hành vi bị cấm trong đấu thầu là nêu yêu cầu cụ thể về nhãn hiệu, xuất xứ hàng hóa trong HSMT đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp hoặc gói thầu hỗn hợp khi áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế.

Sai sót nêu trên, theo Bên mời thầu, là do có sự nhầm lẫn giữa hình thức lựa chọn nhà thầu là đấu thầu rộng rãi với chào hàng cạnh tranh. Chỉnh sửa lại nội dung này, Bên mời thầu cho biết, HSMT đã bỏ yêu cầu về xuất xứ của hàng hóa nhằm tạo điều kiện để có thêm nhiều nhà thầu tham gia gói thầu này.

Đối với kiến nghị của nhà thầu về yêu cầu năng lực tài chính và Biểu mẫu số 14 tình hình tài chính của nhà thầu trong HSMT không thống nhất, sai quy định, Bên mời thầu thừa nhận, đây là một sự nhầm lẫn. Cụ thể, tại Mục 1, Khoản 3 - Bảng tiêu chuẩn đánh giá về năng lực, kinh nghiệm, HSMT yêu cầu nhà thầu nộp báo cáo tài chính từ năm 2014 - 2016, tài liệu cần nộp là Mẫu số 14 trong HSMT theo quy định tại Thông tư số 05/2015/TT-BKHĐT. Tuy nhiên, tại Mẫu số 14, trang 62 và trang 63 của HSMT lại yêu cầu cung cấp số liệu tài chính của 2 năm gần nhất là 2013, 2014. Như vậy, HSMT đã đưa ra yêu cầu không thống nhất.

Về yêu cầu nhà thầu phải cung cấp xác nhận của cơ quan thuế đối với biểu mẫu kê khai tình hình tài chính, Bên mời thầu thừa nhận, đây cũng là một sự nhầm lẫn trong quá trình soạn thảo HSMT. Hoàn thiện nội dung này, Bên mời thầu sửa đổi, thay thế Mẫu số 14 của HSMT bằng Biểu mẫu số 14 - Mẫu HSMT mua sắm hàng hóa áp dụng phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ của Thông tư số 05/2015/TT-BKHĐT. 

Gia hạn đóng thầu đến 26/7/2017

Đại diện Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hòa Bình (bên mời thầu) cho biết, ngay sau khi nhận được kiến nghị làm rõ HSMT Gói thầu số 07: Cung cấp, lắp đặt thiết bị và chuyển giao công nghệ, Ban đã tiến hành kiểm tra, rà soát và nhận thấy nội dung kiến nghị của nhà thầu là có cơ sở.
Trước sự thay đổi của HSMT, ông Đinh Phú Quý cho biết, để đảm bảo nhà thầu có đủ thời gian chuẩn bị và hoàn thiện HSMT, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hòa Bình đã gia hạn thời điểm đóng thầu đến 8h30 ngày 26/7/2017. Hiện tại, Ban đã gửi văn bản làm rõ HSMT đến tất cả nhà thầu đã mua HSMT để thông báo về nội dung sửa đổi của HSMT. Đối với các nhà thầu mua HSMT sau, Ban đã cập nhật, chỉnh sửa và hoàn thiện HSMT để tiếp tục bán cho các nhà thầu quan tâm.

Cũng theo ông Quý, tại Văn bản số 02/BQLKCN-TGV ngày 10/7/2017, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hòa Bình đã làm rõ tất cả nội dung mà nhà thầu kiến nghị liên quan đến HSMT. Với một số nội dung nhà thầu kiến nghị có cơ sở, Ban đã tiến hành chỉnh sửa, bổ sung và hoàn thiện. Đặc biệt, Ban đã có giải thích rõ với nhà thầu về yêu cầu nhà thầu có tối thiểu 2 hợp đồng cung cấp và lắp đặt thiết bị trạm xử lý nước thải cho KCN sử dụng công nghệ nano sắt (Fe) hóa trị O. Trước đó, liên quan đến yêu cầu này, nhà thầu kiến nghị cho rằng, đây là yêu cầu nhằm gây khó khăn, hạn chế sự tham gia của các nhà thầu.

Ngày 17/7/2017, trao đổi với phóng viên Báo Đấu thầu, đại diện nhà thầu kiến nghị cho biết, nhà thầu đã nhận được văn bản trả lời kiến nghị của Bên mời thầu. Việc Bên mời thầu thực hiện chỉnh sửa HSMT và gia hạn thời điểm đóng thầu đến ngày 26/7/2017 là kịp thời, đảm bảo nhà thầu có đủ thời gian chuẩn bị hồ sơ dự thầu.

Bích Thảo