Điểm tin kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu lớn ngày 31/07

(BĐT) - Trong ngày 31/7/2018, trên phạm vi cả nước có 559 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý III, IV/2018.
Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Ban Quản lý dự án xây dựng giao thông Bắc Ninh sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 5 Toàn bộ phần xây dựng và bảo hiểm công trình, với giá gói thầu hơn 53,679 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp đường TL.285 đoạn Đại Lai - Ngụ, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh. Tổng mức đầu tư của Dự án là 151.190.618.000 đồng.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Đồng Tháp sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Mua vắc xin sử dụng cho các cơ sở y tế trong tỉnh Đồng Tháp năm 2018 - 2019, với giá gói thầu hơn 96,986 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Mua vắc xin sử dụng cho các cơ sở y tế trong tỉnh Đồng Tháp năm 2018 - 2019. Tổng mức đầu tư của Dự án là 96.986.488.230 đồng.

Trung tâm Y tế dự phòng TP.HCM sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Mua vắc xin cho hoạt động tiêm ngừa dịch vụ năm 2018, với giá gói thầu hơn 62,418 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Mua vắc xin cho hoạt động tiêm ngừa dịch vụ năm 2018. Tổng mức đầu tư của Dự án là 62.418.143.500 đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Đắk Nông sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu xây lắp số 08XL Xây dựng hệ thống giao thông, hệ thống thoát nước mưa, xử lý nước thải công nghiệp - phần mạng thoát nước thải tuyến Đ1, N2, N7.1, N7.2, N11, CX4, CX6, CX7, đường dân sinh, với giá gói thầu hơn 50,191 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Cơ sở hạ tầng kỹ thuật bên trong và bên ngoài hàng rào Khu công nghiệp Nhân Cơ. Tổng mức đầu tư của Dự án là 1.658.088.000.000 đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Trà Vinh sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 08 Thi công xây dựng công trình hạ tầng thiết yếu phục vụ vùng sản xuất cây ăn trái tập trung hai huyện Càng Long, Châu Thành và thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh (giai đoạn 1), với giá gói thầu hơn 317,024 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Hạ tầng thiết yếu phục vụ vùng sản xuất cây ăn trái tập trung 02 huyện Càng Long, Châu Thành và thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh (giai đoạn 1). Tổng mức đầu tư của Dự án là 459.642.033.040 đồng.

Tin liên quan