Chấn chỉnh việc đấu thầu mua sắm thiết bị y tế

Kết quả kiểm toán nhà nước trong công tác đấu thầu thuốc, mua sắm trang thiết bị y tế tại tỉnh Gia Lai giai đoạn 2013 - 2015 phát hiện có tình trạng kê giá chênh lệch.
Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Vụ Trang thiết bị và công trình y tế (Bộ Y tế) vừa có văn bản đề nghị Sở Y tế tỉnh Gia Lai rà soát toàn diện thực trạng việc đấu thầu mua sắm trang thiết bị trên địa bàn tỉnh (nhu cầu đầu tư, lập kế hoạch, xây dựng cấu hình, tính năng kỹ thuật, các trang thiết bị y tế phù hợp với giá dự toán, ý kiến của các chuyên gia hội đồng thẩm định về việc đề xuất trình phê duyệt kết quả đấu thầu).

Theo thông tin từ các cơ quan báo chí, kết quả kiểm toán nhà nước trong công tác đấu thầu thuốc, mua sắm trang thiết bị y tế tại tỉnh Gia Lai giai đoạn 2013 - 2015 phát hiện có tình trạng kê giá chênh lệch: mua thiết bị y tế 5,6 tỉ đồng kê lên 16,7 tỉ đồng.

Bộ Y tế cũng đề nghị sở này làm rõ trách nhiệm các cá nhân, tập thể liên quan đến công tác đấu thầu mua sắm, kịp thời chấn chỉnh, xử lý khi phát hiện các sai phạm (nếu có).

 


Báo Thanh Niên