Vinalines sẽ thực hiện IPO vào giữa năm 2018

Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines) dự kiến thực hiện IPO và chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần vào giữa năm 2018.
Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines) dự kiến thực hiện IPO và chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần vào giữa năm 2018. Ảnh minh họa: TTXVN
Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines) dự kiến thực hiện IPO và chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần vào giữa năm 2018. Ảnh minh họa: TTXVN

Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines) dự kiến thực hiện IPO (phát hành cổ phiếu ra công chúng lần đầu) và chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần vào giữa năm 2018.

Theo yêu cầu, việc cổ phần hóa Công ty mẹ - Vinalines thực hiện trong năm 2018 với phần vốn nhà nước chiếm 65% vốn điều lệ. Hoạt động dưới mô hình công ty cổ phần, Vinalines sẽ có những thay đổi trong phương thức quản trị, tổ chức quản lý điều hành; mở rộng cơ hội tiếp cận với thị trường vốn; nâng cao năng lực và hiệu quả kinh doanh.

Công ty mẹ - Vinalines sẽ giữ vai trò chủ đạo và làm đầu mối kết nối các doanh nghiệp thành viên tham gia vào liên kết cung cấp chuỗi dịch vụ, đẩy mạnh hợp tác, hỗ trợ nhau cùng phát triển.

Năm 2017, tổng doanh thu của Vinalines ước đạt 15.943 tỷ đồng, tăng gần 15% so với kế hoạch năm; trong đó doanh thu khối cảng biển đạt 4.435 tỷ đồng, doanh thu khối vận tải biển 7.100 tỷ đồng, doanh thu khối dịch vụ hàng hải và doanh thu khác đạt 4.408 tỷ đồng. Lợi nhuận hợp nhất đạt 515 tỷ đồng, cao nhất trong vài năm trở lại đây.


Bnews