Thanh tra toàn diện Công ty TNHH Dịch vụ đấu giá tài sản Miền Nam

(BĐT) - Thanh tra Bộ Tư pháp vừa ban hành Kết luận thanh tra (KLTT) số 12/KL-TTr. Theo đó, Cục Thi hành án Dân sự tỉnh Long An đã có nhiều sai phạm trong quá trình tổ chức bán đấu giá tài sản là công trình xây dựng và dây chuyền máy móc thiết bị của Công ty CP Dệt Long An.
Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Công ty TNHH Dịch vụ đấu giá tài sản Miền Nam và những người có liên quan xảy ra nhiều sai phạm nghiệm trọng, ảnh hưởng đến kết quả đấu giá tài sản, vi phạm quy định của pháp luật.

Chánh Thanh tra Bộ Tư pháp yêu cầu các đơn vị trên xác định trách nhiệm, sai phạm của mỗi cá nhân để có hình thức xử lý phù hợp; có báo cáo kết quả thực hiện gửi về Thanh tra Bộ; kiến nghị Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Long An chỉ đạo giám sát Công ty TNHH Dịch vụ đấu giá tài sản Miền Nam thực hiện đúng, đầy đủ KLTT; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đối với các tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp trên địa bàn Long An, tập trung thanh tra toàn diện với Công ty TNHH Dịch vụ đấu giá tài sản Miền Nam.

 

Minh Phượng