Sơn Long Vina trúng đấu giá lô đất hơn 100 tỷ đồng tại Bắc Ninh

(BĐT) - UBND tỉnh Bắc Ninh vừa phê duyệt kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất Dự án Khu nhà ở xã Lạc Vệ, huyện Tiên Du, Bắc Ninh. Theo đó, Công ty TNHH Sơn Long Vina (địa chỉ tại TP. Bắc Ninh) đã trúng đấu giá quyền sử dụng đất dự án nêu trên với mức giá là 105,828 tỷ đồng.
Ảnh chỉ mang tính minh họa
Ảnh chỉ mang tính minh họa

Được biết, tổng diện tích khu đất đấu giá là 55.113,5 m2 (trong đó diện tích trúng đấu giá là 24.537,6 m2 - tương đương 272 lô đất ở). Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện Dự án. Thời hạn giao đất cho tổ chức trúng đấu giá là 50 năm.

 

Thu Giang