Ngày 2/2, Tập đoàn cao su Việt Nam sẽ IPO hơn 475 triệu cp

Lượng cổ phần đấu giá có giá trị gần 6.200 tỷ đồng tại mức giá khởi điểm 13.000 đồng/cp. Phương án cổ phần hóa và lựa chọn nhà đầu tư chiến lược của VRG là chỉ chọn nhà đầu tư trong nước, không bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược nước ngoài.
Ảnh Internet
Ảnh Internet

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh đã thông báo việc tổ chức đấu giá bán cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) của Công ty mẹ - Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG).

Theo đó, VRG sẽ chào bán 475,1 triệu cp ra công chúng với mức giá khởi điểm 13.000 đồng/cp. Tại mức giá này, số tiền VRG dự kiến thu về gần 6.200 tỷ đồng.

Thời gian cung cấp thông tin về đợt đấu giá, nộp đơn và tiền đặt cọc dự kiến từ ngày 4/1.

Thời gian và địa điểm đấu giá dự kiến vào 09 giờ 00 ngày 2/2.

Theo phương án cổ phần hóa, VRG có vốn điều lệ 40.000 tỷ đồng, tương ứng với 4 tỷ cổ phần.

Trong đó, 3 tỷ cổ phần nhà nước, chiếm 75% vốn điều lệ; 475.123.761 cổ phần bán đấu giá công khai, chiếm 11,88% vốn điều lệ; 475.123.761 cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược, chiếm 11,88% vốn điều lệ; 48.921.710 cổ phần bán ưu đãi cho người lao động, chiếm 1,22% vốn điều lệ; 830.769 cổ phần bán cho tổ chức Công đoàn trong doanh nghiệp, chiếm 0,02% vốn điều lệ.

Tại mức giá khởi điểm 13.000 đồng, vốn hóa của VRG đạt 52.000 tỷ đồng; cơ quan đại diện chủ sở hữu toàn bộ phần vốn nhà nước tại Tập đoàn là Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Điều đáng chú ý về phương án cổ phần hóa và lựa chọn nhà đầu tư chiến lược của VRG là chỉ chọn nhà đầu tư trong nước, không bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược nước ngoài; bảo đảm nhà đầu tư cam kết gắn bó lợi ích lâu dài với doanh nghiệp sau cổ phần hóa. Trong đó bảo đảm điều kiện không chuyển nhượng cổ phần trong thời gian 5 năm và quy định rõ quyền ưu tiên của nhà nước được mua cổ phần nếu nhà đầu tư chiến lược bán cổ phần sau 5 năm cổ phần hóa.

Về hoạt động kinh doanh 9 tháng 2017, Tập đoàn ghi nhận doanh thu thuần 354,4 tỷ đồng, tăng trưởng 83%. Từ đó, VRG báo lãi sau thuế 708,8 tỷ đồng, gấp 2,3 lần cùng kỳ 2016. Tổng tài sản đến 30/9/2017 là 36.338 tỷ; trong đó phần lớn tài sản nằm ở đầu tư tài chính dài hạn với 33.142 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu đạt 35.608 tỷ; trong đó quỹ đầu tư phát triển lớn với 4.367 tỷ, nguồn vốn đầu tư XDCB 4.649 tỷ đồng.

Theo báo cáo sắp xếp, cổ phần hóa Tập đoàn, Nhà nước nắm giữ 75% vốn điều lệ VRG; trong đó bao gồm 20 công ty TNHH và 4 đơn vị sự nghiệp với tổng vốn chủ sở hữu của các đơn vị này lên đến 18.346 tỷ đồng. Trong đó có 1 số doanh nghiệp lớn như TCT Cao su Đồng Nai (vốn chủ sở hữu 2.937 tỷ); Cao su Dầu Tiếng (2.542 tỷ); Cao su Phú Riềng (1.441 tỷ),…


NDH