Lào Cai: Đấu giá "đất vàng" tại phố cổ Sa Pa

Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai vừa phê duyệt quyết định phương án đấu giá đất và quyết định đấu giá quyền sử dụng đất đối với một số thửa đất tại thị trấn du lịch Sa Pa, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai.
Phố cổ Cầu Mây Sa Pa là nơi có những khu đất vàng chuẩn bị được bán đấu giá.
Phố cổ Cầu Mây Sa Pa là nơi có những khu đất vàng chuẩn bị được bán đấu giá.

Đây được coi là những thửa "đất vàng" sinh lợi cao vì ở vị trí đắc địa nhất của thị trấn du lịch Sa Pa.

Quyết định nêu rõ, phê duyệt phương án đấu giá và quyết định đấu giá quyền sử dụng đất đối với các thửa đất tại phố Cầu Mây, phố Đồng Lợi, thị trấn Sa Pa, huyện Sa Pa để lựa chọ nhà đầu tư thực hiện dự án nhà phố thương mại, dịch vụ ẩm thực, khách sạn phố Cầu Mây, thị trấn Sa Pa, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai.

Các thửa đất ở đô thị tại phố Cầu Mây và phố Đồng Lợi với tổng số 23 thửa đất, tổng diện tích hơn 2.100 m2, mục đích sử dụng đất ở tại đô thị (xây dựng nhà phố thương mại theo quy hoạch đã được duyệt), hình thức giao đất, đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất, thời gian sử dụng đất lâu dài.

Các thửa đất thương mại, dịch vụ tại phố Đồng Lợi có tổng diện tích hơn 3.200 m2, mục đích sử dụng đất là đất thương mại, dịch vụ, thời hạn sử dụng đất 50 năm, hình thức giao đất đấu giá quyền sử dụng đất: để thuê, trả tiền thuê đất 1 lần cho cả thời gian thuê. Hiện tại mặt bằng sạch, không vướng mắc, tổng mức đầu tư dự án khoảng 453 tỷ đồng, trong đó tiền thuê sử dụng đất, tiền thuê đất dự kiến hơn 304,4 tỷ đồng; tiền đầu tư xây dựng dự án theo quy hoạch đã được duyệt khoảng 148,5 tỷ đồng.

Giá khởi điểm được phê duyệt tại quyết định 3989 ngày 7/12/2018 của UBND tỉnh Lào Cai:

- Đất ở đô thị tại phố Cầu Mây và phố Đồng Lợi: thửa đất bám 1 mặt đường là hơn 72,8 triệu/m2. Thửa đất bám 2 mặt đường là hơn 94,7 triệu đồng/m2.

- Đất thương mại dịch vụ tại phố Đồng Lợi: hơn 43,7 triệu đồng/m2.

Dự kiến Nhà nước sẽ thu được hơn 304 tỷ đồng từ đấu giá.


Dân trí