Kết quả đấu giá bán cổ phần của Ngân hàng TMCP Đông Nam Á

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của Ngân hàng TMCP Đông Nam Á do Tổng Công ty Viễn thông Mobifone sở hữu.
Ảnh Internet
Ảnh Internet

Theo đó, số lượng cổ phần đưa ra đấu giá là 33.422.937 cổ phần có mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần với mức giá khởi điểm là 9.600 đồng/cổ phần.

Đã có 54 nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá, trong đó có 6 tổ chức và 48 cá nhân. Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua là 69.802.100 cổ phần và mức giá đặt mua cao nhất là13.800 đồng/cổ phần.

Có 48 nhà đầu tư trúng giá. Tổng số lượng cổ phần bán được là 33.422.937 cổ phần với tổng giá trị là 333.490.038.900 đồng.

Thời gian nộp tiền mua cổ phần từ ngày 08/02/2018 đến 16h ngày 22/02/2018. Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc từ ngày 09/02/2018 đến ngày 21/02/2018.


Bnews