Hút 413,3 tỷ đồng từ đấu giá thoái vốn tại HNX trong tháng 9

Trong tháng 9, tổng khối lượng cổ phần đưa ra đấu giá qua Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đạt hơn 14,8 triệu cổ phần, thu về 413,3 tỷ đồng.
Tổng khối lượng cổ phần đưa ra đấu giá trong tháng 9 đạt hơn 14,8 triệu cổ phần. Nguồn: hnx.vn
Tổng khối lượng cổ phần đưa ra đấu giá trong tháng 9 đạt hơn 14,8 triệu cổ phần. Nguồn: hnx.vn

Tháng 9/2017, tại HNX đã diễn ra 3 phiên đấu giá cổ phần thoái vốn tại CTCP Thuận An, CTCP Đầu tư và Thương mại 319 và CTCP Du lịch Bưu điện.

Tổng khối lượng cổ phần đưa ra đấu giá trong tháng 9 đạt hơn 14,8 triệu cổ phần, giảm 9,6% so với tháng 8. Các nhà đầu tư đã đặt mua với tổng khối lượng hơn 51,9 triệu cổ phần, cao hơn 3,5 lần so với khối lượng chào bán. 

Kết quả, hơn 14,8 triệu cổ phần (tương đương 100% khối lượng chào bán) đã được bán cho nhà đầu tư với tổng giá trị cổ phần trúng giá hơn 413,3 tỷ đồng, cao hơn 202,9 tỷ đồng so với giá khởi điểm. Trung bình một phiên, giá trị cổ phần đấu giá thành công đạt hơn 137,7 tỷ đồng, cao hơn 3,1 lần so với tháng 8.

Đặc biệt, cả 3 phiên bán cổ phần thoái vốn trong tháng 9 đều bán hết 100% số cổ phần chào bán, thặng dư vốn thu về cho nhà nước và doanh nghiệp đạt hơn 264,8 tỷ đồng


Tạp chí tài chính