Đến 20/12/2018, cổ phần hóa 15 DN, thoái vốn 7.885 tỷ

(BĐT) - Bộ Tài chính cho biết, tính từ đầu năm 2018 đến ngày 20/12/2018, có 15 doanh nghiệp (DN) được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án cổ phần hóa (CPH) với tổng giá trị DN là 29.934 tỷ đồng, trong đó giá trị vốn nhà nước là 15.543 tỷ đồng.
Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Tổng vốn điều lệ theo phương án được phê duyệt là 18.477 tỷ đồng, trong đó Nhà nước nắm giữ 11.204 tỷ đồng; bán cho nhà đầu tư chiến lược 2.293 tỷ đồng; đấu giá công khai 4.843 tỷ đồng; số còn lại bán cho người lao động là 125 tỷ đồng và tổ chức công đoàn 5,8 tỷ đồng.

Về thoái vốn, tính đến 20/12/2018, các DN đã thoái được 7.885 tỷ đồng, thu về 18.334 tỷ đồng. Có 21 đơn vị thực hiện bán cổ phần lần đầu với tổng giá trị bán ra là 13.808 tỷ đồng, thu về 21.644 tỷ đồng. Như vậy trong năm 2018, tổng giá trị bán ra từ CPH và thoái vốn nhà nước là 21.693 tỷ đồng, tổng giá trị thu về 39.978 tỷ đồng.

Về tình hình tài chính, báo cáo ước kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 của các DN cho biết, tổng doanh thu kế hoạch của các DN năm 2018 là 783.791 tỷ đồng, ước thực hiện cả năm 2018 là 809.528 tỷ đồng. Lãi phát sinh ước thực hiện là 99.310 tỷ đồng, thuế và các khoản phát sinh nộp NSNN là 94.155 tỷ đồng.

 

Hoàng Oanh