(BĐT) - Công ty CP tư vấn dịch vụ tài sản và đấu giá Đồng Tâm thông báo bán đấu giá tài sản do Chi cục thi hành án dân sự thanh phố Biên Hòa ủy quyền như sau:
Đấu giá xe ô tô và máy móc thiết bị tại Đồng Nai ảnh 1
Đấu giá xe ô tô và máy móc thiết bị tại Đồng Nai ảnh 2
Đấu giá xe ô tô và máy móc thiết bị tại Đồng Nai ảnh 3
Đấu giá xe ô tô và máy móc thiết bị tại Đồng Nai ảnh 4
Đấu giá xe ô tô và máy móc thiết bị tại Đồng Nai ảnh 5
Đấu giá xe ô tô và máy móc thiết bị tại Đồng Nai ảnh 6
Đấu giá xe ô tô và máy móc thiết bị tại Đồng Nai ảnh 7