(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long thông bán đấu giá tài sản do Văn phòng huyện ủy Vĩnh Long ủy quyền như sau:
Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

1. Đấu giá 01 xe ô tô thanh lý đã qua sử dụng, nhãn hiệu FORD, sản xuất năm 2000 tại Việt Nam, loại xe ô tô con (05 chỗ ngồi), màu xanh, biển kiểm soát 64A – 0375. Số khung: JS7XXXSRNLYY-00538, số máy: ZM-430232 (bàn giao theo hiện trạng thực tế). Giá khởi điểm: 93.509.000 đồng.

2. Đấu giá 01 xe ô tô thanh lý đã qua sử dụng, nhãn hiệu FORD LASER, sản xuất năm 2000 tại Việt Nam, loại xe ô tô khách (16 chỗ ngồi), màu trắng, biển kiểm soát 64A – 0369. Số khung: WFOFXXHCVFYC-10310, số máy: NSKYC-10310 (bàn giao theo hiện trạng thực tế). Giá khởi điểm: 52.508.000 đồng.

Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Từ ngày 25/7/2017 đến ngày 03/8/2017, tại Khóm 5, thị trấn Long Hồ, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long (liên hệ Văn phòng Huyện ủy Long Hồ trong giờ làm việc).

Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 25/7/2017 đến 16 giờ 30 phút ngày 03/8/2017, tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long (Số 08, đường 30/4, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước:

- Tiền mua hồ sơ: 150.000 đồng/01 hồ sơ/01 tài sản.

- Tiền đặt trước: Tài sản 01: 15.000.000 đồng/ 01 hồ sơ; Tài sản 02: 7.000.000 đồng/01 hồ sơ.

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá

- Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 02/8/2017 đến 16 giờ 30 phút ngày 03/8/2017, tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long.

- Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ (theo mẫu Trung tâm quy định; đối với cá nhân nộp bản photo CMND; Giấy ĐKKD và CMND đối với người đại diện theo pháp luật đối với tổ chức nộp bản photo) người tham gia đấu giá có thể ủy quyền cho người khác thay mặt mình nộp hồ sơ tham gia đấu giá. Khoản tiền đặt trước: Tài sản 01: 15.000.000 đồng; Tài sản 02: 7.000.000 đồng, người tham gia đấu giá nộp vào tài khoản tạm giữ của Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long.

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Lúc 08 giờ 00 phút ngày 05/8/2017, tại Hội Trường Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Long (Số 08, đường 30/4, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá: Bằng cách bỏ phiếu trực tiếp 03 vòng.

- Phương thức đấu giá: Bằng cách trả giá lên.

Các tổ chức, cá nhân muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ và đăng ký tại Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long. Địa chỉ: Số 08, đường 30 Tháng 4, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Điện thoại: (0270) 3826232, 2240321 hoặc Văn phòng Huyện ủy Long Hồ. Địa chỉ: Khóm 5, thị trấn Long Hồ, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long. Điện thoại: 02703.850265.