(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh An Giang thông báo bán đấu giá tài sản do Sở Tài chính  An Giang ủy quyền như sau:

Vào lúc 09 giờ 00 ngày 07 tháng 03 năm 2018, Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh An Giang tổ chức đấu giá tài sản nhà nước thanh lý của người có tài sản là Sở Tài chính (Địa chỉ: 5/10 Lê Qúy Đôn, P. Mỹ Bình, TP Long Xuyên).

- Xe ô tô tải có mui, tải trọng 2.200kg; Nhãn hiệu Kia Trade, Màu sơn: Xanh, Số máy: SL2104998, Số khung: KN3JAP3V1LK010047. GKĐ: 16.750.000đ.

- Xe ô tô tải, tải trọng 2.500kg; Nhãn hiệu Kia Trade, Màu sơn: Trắng, Số máy: SL2003918, Số khung: KN3JAP3V1KK002015. GKĐ: 17.200.000đ.

- Xe ô tô tải có mui, tải trọng 2.110kg; Nhãn hiệu Kia Trade, Màu sơn: Trắng, Số máy: SL2L06470, Số khung: KN3JAP3V1LK011535. GKĐ: 17.200.000đ.

- Xe ô tô tải có mui, tải trọng 2.200 kg; Nhãn hiệu Hyundai Mighty, Màu sơn: Xanh, Số máy: D4AFR067465, Số khung: KMFGA17FPRU072298. GKĐ: 138.981.818đ.

- Xe ô tô tải có mui, tải trọng 1.250 kg; Nhãn hiệu JRD Exceli, Màu sơn: Xanh, Số máy: CA49801273487, Số khung: RMJAA3GP07PMJ0094. GKĐ: 54.981.818đ.

- Xe ô tô tải có mui, tải trọng 1.250 kg; Nhãn hiệu JRD Exceli, Màu sơn: Xanh, Số máy: CA49801273485, Số khung: RMJAA3GP47PMJ0051. GKĐ: 54.981.818đ.

- Lô Xuồng máy các loại. GKĐ: 55.400.000đ.

- Lô 19 Xe Mô tô 2 bánh đã qua sử dụng. GKĐ: 173.572.727đ.

- Lô Điện thoại di động và các tài sản khác. GKĐ: 4.700.000đ.

- Lô Vàng 24k - Loại Vàng Thỏi; Số lượng 18 thỏi; Khối lượng: 4.799,988 chỉ. GKĐ: 17.101.023.914đ.

* Thời gian; địa điểm xem tài sản: ngày 01 và 02/03 tại đơn vị người có tài sản hoặc nơi đang bảo quản tài sản.

* Thời gian; địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh An Giang trong giờ hành chính từ ngày niêm yết việc đấu giá đến 09 giờ 00 ngày 05/03/2018.

* Tiền mua hồ sơ tương ứng với giá khởi điểm của tài sản đấu giá, như sau: 

TT

Giá khởi điểm của tài sản

Mức thu

(đồng/hồ sơ)

1

Từ 20 triệu đồng trở xuống

50.000

2

Từ trên 20 triệu đồng đến 50 triệu đồng

100.000

3

Từ trên 50 triệu đồng đến 100 triệu đồng

150.000

4

Từtrên 100 triệu đồng đến 500 triệu đồng

200.000

5

Trên 500 triệu đồng

500.000

* Tiền đặt trước: 20% trên giá khởi điểm/tài sản.

* Phương thức đấu giá: trả giá lên; Hình thức đấu giá: Trả giá trực tiếp bằng lời nói hoặc bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá.

* Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân nộp đủ hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh An Giang trong giờ hành chính từ ngày niêm yết việc đấu giá đến 09 giờ 00 ngày 05/03/2018.

* Đối với loại tài sản, hàng hoá đấu giá nguyên lô phải có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mã ngành phù hợp với từng lô, loại tài sản trừ các đối tượng không được phép đăng ký theo Luật Đấu giá.

* Đối với Lô Vàng 24k - Loại Vàng Thỏi: Tổ chức đăng ký tham gia phải là Doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ được kinh doanh mua bán vàng nguyên liệu trong nước để phục vụ cho hoạt động sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ.

* Địa điểm đấu giá tài sản: Trung tâm DV Bán đấu giá tài sản tỉnh An Giang.

Mọi chi tiết liên hệ Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh An Giang - số 01 Nguyễn Thái Học, P.Mỹ Bình, TP.Long Xuyên, An Giang. Điện thoại: 0296 3 857 763. Website: www.daugiaangiang.gov.vn ./.