(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản Điện Biên bán đấu giá tài sản như sau:
Đấu giá Xe ô tô cũ thanh lý tại tỉnh Điện Biên

Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Điện Biên làm thủ tục và tổ chức bán đấu giá tài sản Xe ô tô cũ thanh lý do Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân tỉnh Điện Biên ký hợp đồng.

1. Tài sản bán đấu giá, giá khởi điểm:

- Tài sản bán đấu giá: 01 xe ô tô cũ thanh lý; BKS 27A-002.39; Màu sơn Ghi - Xám; Nhãn hiệu: TOYOTA; Số loại LAND CRUISER; Số máy 1FZ0058541; Số khung: FZJ80 ~ 0034141; Năm sử dụng 1993; Nước sản xuất Nhật

- Giá khởi điểm: 40.000.000 đồng (Số tiền bằng chữ: Bốn mươi triệu đồng chẵn)

2. Thời hạn tham khảo hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá, nộp tiền đặt trước, xem tài sản và tổ chức bán đấu giá:

- Thời hạn thông báo bán đấu giá: từ 8 giờ ngày 10/02/2017 đến 16 giờ ngày 17/02/2017 (theo Điều 28 NĐ17/2010/NĐ-CP ngày 04/03/2010).

- Thời hạn, địa điểm xem tài sản bán đấu giá: từ 8 giờ ngày 10/02/2017 đến 16 giờ ngày 17/02/2017 tại Trung tâm dạy nghề và Hỗ trợ Nông dân tỉnh Điện Biên

- Thời hạn, địa điểm tham khảo hồ sơ tham gia đấu giá: từ 8 giờ ngày 10/02/2017 đến 16 giờ ngày 17/02/2017 tại Trung tâm dạy nghề và Hỗ trợ Nông dân tỉnh Điện Biên hoặc Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Điện Biên

- Thời hạn, địa điểm nộp hồ sơ tham gia đấu giá và nộp tiền đặt trước: từ 8 giờ ngày 10/02/2017 đến 16 giờ ngày 17/02/2017 tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Điện Biên.

- Tiền đặt trước 15% so với giá khởi điểm.

- Thời gian, địa điểm tổ chức bán đấu giá: 14 giờ ngày 20/02/2017. Tại hội trường tầng 3 Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Điện Biên

Địa chỉ: xã Thanh Xương, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên.

3. Chi tiết xin liên hệ:

- Trung tâm Dịch vụ Bán đấu giá tài sản tỉnh Điện Biên ; ĐT: 02303.953.169

Địa chỉ: xã Thanh Xương, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên;

- Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân tỉnh Điện Biên; ĐT: 02303.737.168

Địa chỉ: tổ dân phố 5, phường Thanh Trường, TP. Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên