(BĐT) - Công ty CP Đầu tư, Thương mại và Đấu giá Hoàng Gia tổ chức bán đấu giá tài sản sau:

1. Tên tài sản: 02 xe nâng người tự hành, Model: Genie S80.

2. Giá khởi điểm: 720.000.000 đồng (Bằng chữ: Bẩy trăm hai mươi triệu đồng chẵn). Giá trên đã bao gồm thuế giá trị gia tăng.

3. Tiền đặt trước: 108.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm linh tám triệu đồng chẵn).

4. Đăng ký tham gia đấu giá, đăng ký xem tài sản: Từ ngày 12/01/2017 đến hết ngày 16/01/2017.

5. Bán hồ sơ: Từ ngày 16/01/2017 đến hết ngày 18/01/2017.

- Giá bán hồ sơ: 500.000 đồng/bộ.

- Địa điểm bán và nhận hồ sơ: Tầng 7, Tòa nhà Nam Hải – Khu đô thị Vĩnh Hoàng, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội.

6. Xem hiện trạng tài sản: Ngày 16/01/2017.

7. Nhận hồ sơ tham gia đấu giá và nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá: Ngày 19/01/2017 và ngày 20/01/2017. 

8. Tổ chức đấu giá: Ngày 23/01/2017.

Liên hệ: Công ty CP Đầu tư, Thương mại và Đấu giá Hoàng Gia - Địa chỉ: Tầng 7, Tòa nhà Nam Hải – Khu đô thị Vĩnh Hoàng, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội. ĐT: 04.62843536.