(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long thông báo bán đấu giá tài sản do Công ty Điện lực Vĩnh Long ủy quyền như sau:
Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Tài sản thanh lý của Công ty Điện lực Vĩnh Long (bàn giao theo hiện trạng thực tế), bao gồm:

* Lô 01: Vật tư thiết bị + trụ điện và vật tư thu hồi nhà làm việc Điện lực Trà Ôn. Giá khởi điểm: 318.851.136 đồng.

* Lô 02: Sắt phế liệu + cáp thép phế liệu, khối lượng dự kiến 35.494,88 kg. Giá khởi điểm: 95.435.864 đồng.

Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: 04 buổi chiều bắt đầu 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút ngày: 18+19+20+21/12/2017, tại kho Công ty Điện lực Vĩnh Long; Điện lực Trà Ôn; Điện lực thị xã Bình Minh; Điện lực Vũng Liêm; Điện lực Tam Bình; Điện lực Long Hồ; Điện lực Mang Thít; Điện lực thành phố Vĩnh Long; Điện lực Bình Tân (liên hệ Công ty Điện lực Vĩnh Long trong giờ làm việc).

Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 07/12/2017 đến 16 giờ 30 phút ngày 21/12/2017, tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long.

Tiền bán hồ sơ: Lô 01: 200.000 đồng/01 hồ sơ; Lô 02: 150.000 đồng/01 hồ sơ; Tiền đặt trước: Lô 01: 63.000.000 đồng/01 hồ sơ; Lô 02: 19.000.000 đồng/01 hồ sơ.

- Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 20/12/2017 đến 16 giờ 30 phút ngày 21/12/2017, tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long.

- Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ theo mẫu Trung tâm quy định (đối với cá nhân nộp bản photo CMND; đối với tổ chức nộp bản photo Giấy ĐKKD và CMND của người đại diện theo pháp luật). Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền cho người khác thay mặt mình nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và khoản tiền đặt trước nêu trên, tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long.

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Lúc 08 giờ 00 phút ngày 23/12/2017, tại Hội Trường Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Long (Số 08, đường 30/4, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá: Bằng cách bỏ phiếu trực tiếp.

- Phương thức đấu giá: Bằng cách trả giá lên.

Các tổ chức, cá nhân muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ và đăng ký tại Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long. Địa chỉ: Số 08, đường 30 Tháng 4, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Điện thoại: (0270) 3826232, 2240321 hoặc Công ty Điện Lực Vĩnh Long. Địa chỉ: Số 26, đường Hoàng Thái Hiếu, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Điện thoại: (0270) 2210280.