(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam thông báo tổ chức bán đấu giá tài sản kê biên thi hành án của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Phủ Lý, cụ thể như sau:

Tài sản đấu giá; giá khởi điểm: Tài sản kê biên thi hành án của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Phủ Lý đối với Công ty Cổ phần UDIC Kim Bình bao gồm toàn bộ nhà xưởng, công trình phụ trợ, dây chuyền sản xuất gạch không nung nằm trên thửa đất số 20, tờ bản đồ số 10 tại Cụm Tiểu thủ công nghiệp Kim Bình, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

Giá khởi điểm: 33.270.750.000 đồng (Ba mươi ba tỷ, hai trăm bảy mươi triệu, bảy trăm năm mươi nghìn đồng).

Thời gian xem tài sản: Từ ngày 28/6/2018 đến hết ngày 29/6/2018 trong giờ làm việc, tại nơi có tài sản.

Thời gian bán và tiếp nhận hồ sơ: Từ ngày ra thông báo đấu giá tài sản đến hết 11h00´ ngày 02/7/2018, tại Trung tâm DVBĐGTS tỉnh Hà Nam.

Tiền mua hồ sơ đấu giá: 200.000 đồng/ 1hồ sơ (Hai trăm nghìn đồng).

Số tiền đặt trước: 5.000.000.000 đồng (Năm tỷ đồng).

Người tham gia đấu giá lựa chọn một trong các hình thức: Nộp tiền đặt trước trực tiếp, hoặc chuyển khoản, hoặc bằng bảo lãnh Ngân hàng trong thời gian từ  07h30 đến hết 16h00, ngày 02/7/2018.

Thời gian đấu giá: 14h00´, ngày 03/7/2018 (thứ Ba).

Địa điểm đấu giá: Hội trường Tầng 5, Sở Tư pháp Hà Nam.

Hình thức đấu giá: Đấu giá tài sản bằng hình thức bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá.

Mọi chi tiết cụ thể xin liên hệ theo địa chỉ Trung tâm DVBĐGTS - Tầng 3, Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam, Đường Lê Chân, Phường Lê Hồng Phong, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam để được hướng dẫn. Điện thoại: 02263.845.968.