(BĐT) - Công ty CP Pin Ắc quy Miền Nam (PINACO) kính mời Quý nhà cung cấp là các doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh trên lãnh thổ Việt nam có chức năng xử lý chất thải rắn, tinh luyện kim loại và có nhu cầu tham gia đấu giá như sau:

Tài sản đấu giá: tái chế chất thải rắn/ phế liệu các loại thu hồi từ hoạt động sản xuất ắc quy tại PINACO, và tinh luyện thành chì hợp kim A35 từ chì thô đến Văn phòng PINACO nhận hồ sơ yêu cầu; đăng ký, nộp hồ sơ.

Thời gian phát Hồ sơ yêu cầu: Từ ngày 11/6/2018 - 10h00, ngày 15/6/2018. Sáng: 09h00 - 11h00; chiều: 13h30 - 16h00 (trừ chiều thứ Bảy và Chủ nhật).

Hình thức phát hồ sơ yêu cầu: PINACO phát trực tiếp tại Văn phòng PINACO (500.000 đồng/ bộ hồ sơ).

Hình thức nhận hồ sơ đề xuất: Nhà cung cấp nộp trực tiếp tại Văn phòng PINACO hoặc đường bưu điện theo dấu bưu điện, từ 11/6/2018 đến 10h00, ngày 15/6/2018.

Thời gian mở hồ sơ đề xuất: 14h00, ngày 19/6/2018.

Liên hệ: Bà Vũ Đức Mỹ Hằng - Phòng Vật tư - Vận tải, Công ty CP Pin Ắc quy Miền Nam, 321 Trần Hưng Đạo, P. Cô Giang, Quận 1, TP.HCM. Tel: (84-8) 39203401; Fax: (84-8) 39202390.