(BĐT) - Công ty Cổ phần Đấu giá Đông Anh thông báo bán đấu giá tài sản do Chi cục Thi hành án dân sự quận Hà Đông  ủy quyền như sau:
Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá: Công ty Cổ phần Đấu giá Đông Anh. Địa chỉ: Số 97 đường Cao Lỗ, Phan Xá, Uy Nỗ, Đông Anh, Hà Nội.             

2. Tên, địa chỉ đơn vị có tài sản: Chi cục Thi hành án dân sự quận Hà Đông.

a. Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 378, tờ bản đồ số 06, diện tích 80,5m2, theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BĐ 688065 mang tên ông: Hoàng Trọng Đông.

+ Có địa chỉ tại: Nghĩa Lộ, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

+ Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 644.000.000 đồng (Sáu trăm bốn mươi bốn triệu đồng).

+ Tiền đặt trước của tài sản: 50.000.000 đồng (Năm mươi triệu đồng).

b. Thời gian và địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: 10 giờ 00 phút, ngày 16/01/2018 tại Trụ sở Công ty Cổ phần Đấu giá Đông Anh. Địa chỉ: Số 97 đường Cao Lỗ, Phan Xá, Đông Anh, thành phố Hà Nội.

Khách hàng mua hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá từ ngày 22/12/2017 đến 16 giờ 00, ngày 11/01/2018 tại Chi cục Thi hành án dân sự quận Hà Đông và Công ty Cổ phần Đấu giá Đông Anh.

* Điều kiện: Tổ chức, cá nhân có đủ năng lực hành vi dân sự, đủ điều kiện tham gia đấu giá theo quy định của pháp luật.

Mọi chi tiết xin liên hệ: 0977089018 - 0972013880.