(BĐT) - Công ty đấu giá hợp danh Đất Mũi thông báo bán đấu giá tài sản do Phòng Tài chính – Kế hoạch thành phố Sóc Trăng ủy quyền như sau:

- Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Đất Mũi; Địa chỉ: Số 15/2 , đường Lâm Thành Mậu, K 4, Phường 4, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau;

- Tên, địa chỉ Người có tài sản đấu giá: Phòng Tài chính – Kế hoạch thành phố Sóc Trăng; Địa chỉ: Số 93, đường Phú Lợi, phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng ;

- Thời gian, địa điểm đấu giá tài sản: 14 giờ 00 phút ngày 11/5/2018 tại Chi nhánh Công ty Đấu giá Hợp danh Đất Mũi;Địa chỉ: Số 535, đường Trần Hưng Đạo, K 8, phường 3, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng;

- Tên tài sản đấu giá: 01 lô gỗ dầu (còn hoành giao theo hiện trạng thực tế) khoảng 16,05m3 của Phòng Tài chính – Kế hoạch thành phố Sóc Trăng bán thanh lý;

Bao gồm: 02 đoạn.

+ Đoạn 1 phần ngọn có chiều dài là 13,4 m, hoành gốc đầu là 1,6 m, hoành gốc cuối là 2,8 m.

+ Đoạn 2 phần thân có chiều dài là 11,5 m, hoành gốc đầu là 2,8 m, hoành gốc cuối là 4,1 m.

- Nơi có tài sản đấu giá: Số 25, đường Cao Thắng, khóm 5, phường 8, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

- Giá khởi điểm của tài sản đấu giá trong trường hợp công khai giá khởi điểm: 80.250.000đồng (Bằng chữ: Tám mươi triệu hai trăm năm mươi ngàn đồng).

- Tiền đặt trước: 16.000.000đ (Mười sáu triệu đồng)/hồ sơ

- Tiền mua hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá : 150.000đ/ hồ sơ

- Thời gian, địa điểm xem tài sản: Ngày 16 & 17/4/2018; Tại - Số 25, đường Cao Thắng, khóm 5, phường 8, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng. (trong giờ hành chính).

- Thờigian, địa điểm, bán tiếp nhận và tham khảo hồ sơ , điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

+ Thời gian bán tiếp nhận và tham khảo hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá tài sản : Công ty Đấu giá Hợp danh Đất MũiChi nhánh tỉnh Sóc Trăng bán và nhận hồ sơ tham gia đấu giá liên tục kể từ ngày 12/4/2018 đến hết ngày 8/5/2018 hết hạn;

+ Địa điểm bán và tiếp nhận HS đăng ký tham gia đấu giá tài sản: Tại Công ty đấu giá hợp danh Đất Mũi Chi nhánh tỉnh Sóc Trăng - Số 535, đường Trần Hưng Đạo, khóm 8, phường 3, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng;

+ Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá tài sản: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản (trừ trường hợp quy định tại khoản 4, Điều 38, Luật Đấu giá tài sản) được đăng ký tham gia đấu giá trực tiếp tại Công ty Đấu giá Hợp danh Đất Mũi Chi nhánh tỉnh Sóc Trăng trong thời hạn thông báo; Người tham gia đấu giá phải nộp khoản tiền đặt trước vào tài khoản mở tại Ngân hàng của Công ty đấu giá hợp danh Đất Mũi từ ngày 04/5/2018 đến 16h40 ngày 08/5/2018;

+ Cách thức đăng ký tham gia đấu giá tài sản : mua và nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ theo mẫu công ty quy định, bản sao giấy CMND, bản sao giấy ĐKKD, CMND người đại diện pháp luật (nếu là tổ chức); giấy nộp tiền đặt trước đúng hạn;

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá

- Phương thức đấu giá Phương thức trả giá lên.

Khách hàng có nhu cầu tham khảo hồ sơ, xem tài sản, đăng ký tham gia đấu giá tài sản liên hệ trực tiếp Công ty đấu giá hợp danh Đất Mũi Chi nhánh tỉnh Sóc Trăng - Số 535, đường Trần Hưng Đạo, khóm 8, phường 3, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

Điện thoại: (0299)3773636; DĐ: 0913653052 - 0905723357.