(BĐT) - Công ty Vạn Thành An thông báo bán đấu giá tài sản do Ông Phạm Thanh Tuấn và bà Nguyễn Thị Mười ủy quyền như sau:

Tài sản đấu giá: QSDĐ trồng cây hàng năm khác tại thửa đất 521, tờ bản đồ 38, P. An Phú Đông, Quận 12, TP.HCM. DTKV đất: 3.035m2; thời hạn SD: Đến ngày 27/03/2019. GKĐ: 5.805.000.000 đồng; tiền đặt trước: 15% GKĐ.

Người có TS: Ông Phạm Thanh Tuấn và bà Nguyễn Thị Mười – Địa chỉ: 229/19A Bùi Thị Xuân, Phường 1, quận Tân Bình, TP.HCM.

Xem tài sản, mua hồ sơ và đăng ký: Từ ngày 17/01/2018 đến ngày 22/01/2018.

Tổ chức đấu giá: Lúc 09 giờ 00 phút, ngày 23/01/2018.

Cách thức đăng ký: Khách hàng mua hồ sơ, đăng ký trực tiếp tại Công ty Vạn Thành An.

Tham khảo hồ sơ, liên hệ xem tài sản, đăng ký, đấu giá tại: Công ty Vạn Thành An - Số 63 Trần Khánh Dư, P. Tân Định, Quận 1, TP.HCM. ĐT/Fax: 0283.526.4839 -0948.68.99.86.