(BĐT) - Công ty Cổ phần đấu giá và TVXD Thanh Hoá thông báo bán đấu gía tài sản do UBND huyện Triệu Sơn ủy quyền như sau:
Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa ảnh 1
Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa ảnh 2
Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa ảnh 3