(BĐT) - Công ty CP tư vấn dịch vụ về tài sản bất động sản DATC chi nhánh Huế bán đấu giá tài sản như sau:

Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Quảng Điền phối hợp với Chi nhánh Công ty Cổ phần Tư vấn Dịch vụ về Tài sản - Bất động sản DATC tại TP Huế tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng các lô đất tại thị trấn Sịa huyện Quảng Điền.

I.Vị trí, đặc điểm quỹ đất bán đấu giá:

1. Tổng số lô: 23 Lô

2. Mục đích sử dụng đất: Đất ở, sử dụng lâu dài.

   3. Thông số quy hoạch: Thực hiện theo quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt.

II. Thời gian xem tài sản, tham khảo, bán hồ sơ, nộp hồ sơ đấu giá và nhận tiền đặt trước: từ ngày ra thông báo đến 10 giờ 00’’ ngày 20/2/2017 tại Văn phòng Chi nhánh và UBND thị trấn Sịa trong giờ hành chính.

III. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: 08 giờ 00’’ ngày 21/2/2017 tại Hội trường UBND thị trấn Sịa

IV. Địa chỉ liên hệ:

- Chi nhánh Công ty Cổ phần Tư vấn Dịch vụ về Tài sản - Bất động sản DATC tại TP Huế - 22 Tố Hữu, Huế. ĐT: 054.3832542-0914079393.

- Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Quảng Điền. ĐT: 054.3556608