(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản - Sở Tư pháp Thành phố Hà Nội thông báo tổ chức bán đấu giá tài sản do Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phúc Thọ ủy quyền như sau:

1. Đơn vị tổ chức đấu giá: Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản - Sở Tư pháp Thành phố Hà Nội - Số 2 Quang Trung, P. Yết Kiêu, Q. Hà Đông, Hà Nội (Trung tâm).

2. Đơn vị có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phúc Thọ - Tầng 3, Tòa nhà Một cửa huyện Phúc Thọ, TP. Hà Nội.

3. Thời gian, địa điểm mở cuộc đấu giá: 8h00, ngày 30/3/2018 tại Hội trường Tầng 3, Tòa nhà MTTQ huyện Phúc Thọ.

4. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

Tên dự án

Số lượng thửa đất

Ký hiệu thửa đất ĐG

Diện tích

(m2/thửa)

Giá khởi điểm

(đ/m2)

Tiền đặt trước

(đ/thửa)

13 thửa đất làn ngoài Khu Cổng Me xã Tích Giang.

13

Từ thửa đất L01 đến thửa đất L13

Từ 119,3 đến 131,5

7.000.000

150.000.000

13 thửa đất làn trong Khu Cổng Me xã Tích Giang

13

Từ thửa đất L14 đến thửa đất L26

Từ 125,2 đến 137,9

5.000.000

100.000.000

04 thửa đất Điểm X8 thị trấn Phúc Thọ

04

Từ thửa đất L30 đến thửa đất L33

Từ 67,1 đến 81,7

7.000.000

80.000.000

03 thửa đất Khu Xác Thượng xã Liên Hiệp

03

Thửa đất L14, L15, L17

104,0

7.000.000

110.000.000

01 thửa đất Điểm X20 xã Phụng Thượng

01

L25

152,1

4.050.000

100.000.000

5. Thời gian, địa điểm, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng nộp hồ sơ tham gia đấu giá trực tiếp cho Trung tâm hoặc gửi qua đường bưu chính  tới Trụ sở Trung tâm từ ngày 09/3/2018 đến ngày 28/3/2018.

6. Điều kiện tham gia đấu giá: Các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định tại Luật Đất đai, đã nộp tiền đặt trước, hồ sơ tham gia đấu giá đúng quy định; không thuộc các trường hợp không được đăng ký tham gia đấu giá theo quy định tại Khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản.