(BĐT) - Chi nhánh công ty cổ phần bán đấu giá Lam Sơn tại Hà Nội thông báo bán đấu giá tài sản như sau:
Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Đông Anh, Hà Nội
Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Đông Anh, Hà Nội ảnh 1