(BĐT) - Công ty TNHH DV BĐG tài sản Hoàng Vũ thông báo bán đấu giá tài sản do Trung tâm phát triển quỹ đất Bến Tre ủy quyền như sau:
Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Tài sản do Trung tâm phát triển quỹ đất Bến Tre quản lý bao gồm:

  1. Tài sản 1: Quyền sử dụng đất ở tọa lạc tại xã Đại Lộc Hòa, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre.

  Hình thức: Đấu giá để giao đất có thu tiền sử dụng đất.

    + Diện tích đất (thửa 433, tờ bản đồ 8): 787,8m2 (Đất ONT, trong đó diện tích lộ giới 74,7m2);

    + Giá khởi điểm: 1.069.650.000đồng (Một tỷ, không trăm sáu mươi chín triệu, sáu trăm năm mươi ngàn đồng).

  2. Tài sản 2: Quyền sử dụng đất tọa lạc tại thị trấn Bình Đại, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre.

  Hình thức: Đấu giá để giao đất có thu tiền sử dụng đất.

  a/ Thửa 80, tờ bản đồ 10:

    + Diện tích: 576,5m2 (Đất ODT, trong đó diện tích lộ giới 14,4m2);

    + Giá khởi điểm: 3.147.760.000đồng (Ba tỷ, một trăm bốn mươi bảy triệu, bảy trăm sáu mươi ngàn đồng).

  b/ Thửa 82, tờ bản đồ 31:

    + Diện tích: 151,1m2 (Đất ODT, trong đó diện tích lộ giới 11,5m2);

    + Giá khởi điểm: 1.814.800.000đồng (Một tỷ, tám trăm mười bốn triệu, tám trăm ngàn đồng).

  c/ Thửa 99, tờ bản đồ 10:

    + Diện tích: 727,1m2 (Đất ODT, trong đó diện tích lộ giới 22,5m2);

    + Giá khởi điểm: 3.945.760.000đồng (Ba tỷ, chín trăm bốn mươi lăm triệu, bảy trăm sáu mươi ngàn đồng).

  d/ Thửa 102, tờ bản đồ 10:

    + Diện tích: 459,0m2 (Đất ODT, trong đó diện tích lộ giới 14,5m2);

    + Giá khởi điểm: 2.489.200.000đồng (Hai tỷ, bốn trăm tám mươi chín triệu, hai trăm ngàn đồng).

  e/ Thửa 103, tờ bản đồ 10:

    + Diện tích: 462,2m2 (Đất ODT, trong đó diện tích lộ giới 17,3m2);

    + Giá khởi điểm: 2.491.440.000đồng (Hai tỷ, bốn trăm chín mươi mốt triệu, bốn trăm bốn mươi ngàn đồng).

  f/ Thửa 104, tờ bản đồ 10:

    + Diện tích: 465,2m2 (Đất ODT, trong đó diện tích lộ giới 19,1m2);

    + Giá khởi điểm: 2.498.160.000đồng (Hai tỷ, bốn trăm chín mươi tám triệu, một trăm sáu mươi ngàn đồng).

  * Giá khởi điểm của tổng tài sản (1) + (2) là: 17.456.770.000đồng (Mười bảy tỷ, bốn trăm năm mươi sáu triệu, bảy trăm bảy mươi ngàn đồng).

  - Hạn chót đăng ký đấu giá: 15h ngày 05/05/2017

  - Tổ chức đấu giá : 09h ngày 09/05/2017

Thời gian và địa điểm xem tài sản bán đấu giá: từ ngày thông báo bán đấu giá đến ngày 05/05/2017 tại các địa điểm có tài sản nêu trên.

Thời gian và địa điểm tham khảo hồ sơ tài sản bán đấu giá: Tại Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre (Khu phố 2, thị trấn Bình Đại, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre) hoặc Công ty TNHH Dịch vụ – Bán đấu giá tài sản Hoàng Vũ từ ngày thông báo đến 09h00 ngày 05/05/2017.

Thời gian và địa điểm đăng ký tham gia đấu giá:

1. Tại Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre (Khu phố 2, thị trấn Bình Đại, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre), một buổi sáng ngày 05/05/2017 (từ 08h00 đến 11h00), Công ty sẽ cử nhân viên đến để thu khoản tiền đặt trước của khách hàng tham gia đấu giá.

2. Tại Trụ sở chính Công ty TNHH Dịch vụ – Bán đấu giá tài sản Hoàng Vũ (2/13 Nguyễn Văn Nguyễn, P8, Tp Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) từ ngày thông báo bán đấu giá đến trước 15h00 ngày 05/05/2017.

3. Tại Văn Phòng Đại Diện Bến Tre (số 166 A1 Đoàn Hoàng Minh, phường 6, TP Bến Tre, tỉnh Bến Tre - Đối diện UBND phường 6) từ ngày thông báo bán đấu giá đến trước 15h00 ngày 05/05/2017.

Thời gian và địa điểm tổ chức bán đấu giá: dự kiến vào lúc 09h00 ngày 09/05/2017 tại Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre (Khu phố 2, thị trấn Bình Đại, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre).

Cá nhân, tổ chức có nhu cầu mua tài sản liên hệ: Công ty TNHH Dịch vụ - Bán đấu giá tài sản Hoàng Vũ – Trụ sở chính: 2/13 Nguyễn Văn Nguyễn, P8, Tp Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang hoặc Văn Phòng Đại Diện Bến Tre - số 166 A1 Đoàn Hoàng Minh, phường 6, TP Bến Tre, tỉnh Bến Tre (Đối diện UBND phường 6). Điện thoại: 0733.887579 - 0907.620.422 - 0918.442210.

Website: www.hoangvuluat.com.vn hoặc Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre - Khu phố 2, thị trấn Bình Đại, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre - ĐT: 075.3897619.