(BĐT) - Công ty Cổ phần Đấu giá ASEAN thông báo bán đấu giá tài sản do Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng ủy quyền như sau:

TS1: Nhà, đất tại xã Phú Điền, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai. Diện tích 975,4m2, thửa đất số 75, tờ bản đồ số 07. Mục đích sử dụng: 300m2 Đất ở tại nông thôn + 675,4m2 Đất trồng cây hàng năm khác. Nhà ở gia đình: 62,4m2 và các tài sản khác (chuồng heo, giếng khoan, ...cây trồng trên đất). GKĐ: 100.962.000 đồng. Tiền hồ sơ đấu giá 200.000 đồng, tiền đặt trước 10.100.000 đồng.

TS2: QSDĐ tại ấp Suối Đá, xã Thanh Sơn, huyện Tân Phú, Diện tích 198,1m2, thuộc thửa tạm 513A, tờ số 11 (ONT + BHK). Thửa đất nằm tiếp giáp đường nhựa rộng khoảng 3m. đất trống. GKĐ: 110.148.840 đồng. Tiền hồ sơ 200.000 đồng, tiền đặt trước 11.000.000 đồng.

Từ TS1 đến TS2: Tham khảo hồ sơ, xem tài sản, đăng ký đấu giá mua tài sản: Từ ngày 04/6/2018 đến 16h30” ngày 25/6/2018. Nộp tiền hồ sơ đấu giá và tiền đặt trước từ ngày 22-25/6/2018. Thời gian dự kiến đấu giá: 27/6/2018.

Điện thoại số: 0251.6250084 – 0973696982.