(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản Vĩnh Long thông báo bán đấu giá tài sản như sau:
Đấu giá quyền sử dụng đất Khu dân cư Phước Thọ, TP.Vĩnh Long, Vĩnh Long

Đấu giá Quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất khu đất Khu dân cư Phước Thọ, tổng diện tích đất: 115.354,5 m2, thửa đất số 39 + 40, tờ bản đồ số 23, loại đất: Đất ở tại đô thị (ODT), thời gian sử dụng lâu dài. Giá khởi điểm: 128.343.416.700 đồng.

Thời gian, địa điểm xem các thửa đất: Từ ngày 02/3/2017 đến ngày 30/3/2017, tại phường 3, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long (liên hệ Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Vĩnh Long trong giờ làm việc).

Thời gian, địa điểm tham khảo và đăng ký nộp hồ sơ: Từ ngày 02/3/2017 đến ngày 30/3/2017, tại Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long (trong giờ làm việc).

Thời gian, địa điểm khách hàng đủ điều kiện đăng ký, nộp tiền phí hồ sơ và khoản tiền đặt trước: ngày 05/4/2017, tại Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long (trong giờ làm việc).

Phí hồ sơ tham gia đấu giá: 5.000.000 đồng/01 hồ sơ; Khoản tiền đặt trước: 12.834.000.000 đồng/01 hồ sơ.

Đối tượng, điều kiện được tham gia đấu giá

* Đối tượng: Hộ gia đình, cá nhân, tổ chức kinh tế, doanh nghiệp thuộc các đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo qui định của Luật Đất đai năm 2013.

* Điều kiện:

- Có đơn đề nghị được tham gia đấu giá theo mẫu do Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Vĩnh Long phát hành, trong đó có nội dung cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch đã được phê duyệt và triển khai thực hiện dự án trong vòng 24 tháng sau khi trúng đấu giá.

- Hộ gia đình, cá nhân, tổ chức kinh tế, doanh nghiệp phải có đủ năng lực về tài chính, cụ thể:

  + Có báo cáo tóm tắt dự án đầu tư, trong đó thể hiện tổng mức đầu tư không thấp hơn 400 tỷ đồng, vốn sở hữu (hoặc tự có) không thấp hơn 20% tổng mức đầu tư đề xuất tại báo cáo tóm tắt đầu tư; nhà đầu tư phải chứng minh bằng nguồn vốn tự có hoặc bằng chứng thư bảo lãnh của ngân hàng.

  + Nhà đầu tư (sau khi trúng đấu giá) phải tuân thủ theo Luật Đất đai, Luật Xây dựng và Luật Nhà ở hiện hành. Nhà nước đầu tư xây dựng đoạn đường giáp ranh đất Trường Đại học Xây dựng Miền Tây, thông ra đường Phó Cơ Điều theo quy hoạch đã được phê duyệt.

Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất: 09 giờ 00 phút ngày 10/4/2017, tại Hội trường Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Vĩnh Long.

Muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long. Địa chỉ: Số 08, đường 30 Tháng 4, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Điện thoại: (070) 3826232, 2240321 hoặc Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Vĩnh Long. Địa chỉ: Số 60Q, Phạm Hùng, phường 9, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Điện thoại: (070) 3834721.