Ban Quản lý dự án huyện Đông Anh phối hợp với Công ty CP Đấu giá Số 5 - Quốc gia thông báo mời tham gia đấu giá QSD đất như sau:

1. Thông tin ô đất đấu giá:

(1) Các lô đất trong ô đất I-A1-TT1 thuộc dự án XD HTKT khu đất xây dựng nhà ở để đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Nguyên Khê: Tổng diện tích: 3.467 m2 gồm 18 lô đất, diện tích các lô đất từ 175m2 đến 263,2 m2. Giá khởi điểm áp dụng chung với các lô đất: 8.200.000 đ/m2;

(2) Các lô đất trong ô đất V-E1-TT3 thuộc dự án XD HTKT khu đất xây dựng nhà ở để đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Nguyên Khê: Tổng diện tích: 3.523,6 m2 gồm 16 lô đất, diện tích các lô đất từ 216m2 đến 239,5 m2. Giá khởi điểm áp dụng chung với các lô đất: 8.200.000 đ/m2;

(3) Các lô đất trong ô đất I-A8b, I-A10.4 thuộc dự án XD HTKT khu đất để đấu giá QSD đất phía Bắc đường 23B tại xã Tiên Dương: Tổng diện tích: 2.766,7 m2 gồm 18 lô đất, diện tích các lô đất từ 149,5 m2 đến 165 m2. Giá khởi điểm áp dụng chung với các lô đất: 16.400.000 đ/m2.

- Bước giá áp dụng chung với các lô đất: 200.000 đồng/m2.

2. Tổ chức xem xét thực địa: 15h00, ngày 18/01/2017.

3. Thời gian bán hồ sơ: Từ 08h00, ngày 13/01/2017 đến 11h00, ngày 20/01/2017 (trong giờ hành chính).

4. Thời gian thu hồ sơ, phí tham gia đấu giá và khoản tiền đặt trước: Từ 08h00, ngày 18/01/2017 đến 11h00, ngày 20/01/2017 (trong giờ hành chính).

5. Địa điểm bán hồ sơ mời tham gia đấu giá, thu hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, phí tham gia đấu giá và khoản tiền đặt trước: Trụ sở Ban Quản lý dự án huyện Đông Anh - Tổ 2 thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, Hà Nội (trong khuôn viên Trụ sở UBND huyện Đông Anh).

6. Thời gian & địa điểm tổ chức đấu giá:

(1) I-A1-TT1 Nguyên Khê: 08h00, ngày 21/01/2017;

(2) I-A8b; I-A10.4 Tiên Dương: 09h00, ngày 21/01/2017;

(3) V-E1-TT3 Nguyên Khê: 10h00, ngày 21/01/2017 tại Phòng họp số 3 - UBND huyện Đông Anh.

* Thông tin liên hệ: Ban Quản lý dự án huyện Đông Anh - Điện thoại: 043.8834630; Công ty CP Đấu giá Số 5 – Quốc gia – Điện thoại: 043.7622620.