(BĐT) - Công ty CP Đầu tư, Thương mại và Đấu giá Hoàng Gia tổ chức bán đấu giá tài sản sau:

1. Tên tài sản: Máy móc thiết bị của dây chuyền sản xuất cửa sổ gỗ.

2. Giá khởi điểm: 1.812.144.649 đồng (Bằng chữ: Một tỷ, tám trăm mười hai triệu, một trăm bốn mươi bốn nghìn, sáu trăm bốn mươi chín đồng).

3. Đăng ký tham gia đấu giá, đăng ký xem tài sản: Đến hết ngày 16/01/2017.

4. Xem hiện trạng tài sản: Ngày 18/01/2017.

5. Bán hồ sơ mời đấu giá, nộp tiền đặt trước: Đến hết ngày 20/01/2017.

6. Tổ chức phiên đấu giá: Ngày 25/01/2017.

Liên hệ: Công ty CP Đầu tư, Thương mại và Đấu giá Hoàng Gia. Địa chỉ: Tầng 7, Tòa nhà Nam Hải Lakeview – Khu đô thị Vĩnh Hoàng, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội. ĐT: 04.62843536.