(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước thông báo bán đấu giá tài sản do Công ty TNHH MTV Cao su Sông Bé, tỉnh Bình Phước ủy quyền như sau:

1. Người có tài sản đấu giá: Công ty TNHH MTV Cao su Sông Bé, tỉnh Bình Phước.

Địa chỉ: xã Minh Thành, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước

2. Tài sản đấu giá:

10 lóng, 02 gốc (với khối lượng được xác định là 4,656 m3 bao gồm phần giác bên ngoài) cây gỗ Trắc, tại khuôn viên Văn phòng Công ty TNHH MTV Cao su Sông Bé.

Giá khởi điểm: 1.700.000.000đ (Một tỷ, bảy trăm triệu đồng)

Nguồn gốc tài sản: Tài sản thanh lý của Công ty TNHH MTV Cao su Sông Bé.

3. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá và tổ chức đấu giá:

- Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 09/3/2018 đến ngày 23/3/2018, tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước và Công ty TNHH MTV Cao su Sông Bé.

- Thời gian xem tài sản: Từ ngày 09/3/2018 đến ngày 23/3/2018, khách hàng liên hệ anh Hoàng Anh, SĐT liên hệ: 0944.276.164, để được hướng dẫn xem tài sản.

- Thời gian, cách thức, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Đăng ký trực tiếp tại Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước từ ngày 09/3/2018 đến ngày 23/3/2018.

- Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: 08h30 ngày 26/3/2018, tại Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước.

4. Hình thức, phương thức đấu giá, tiền đặt trước và tiền hồ sơ tham gia đấu giá

Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu kín 01 lần vào thùng phiếu đã niêm phong tại phiên đấu giá.

Tiền đặt trước: 10% giá khởi điểm của tài sản.

Người tham gia đấu giá phải nộp tiền hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000đ (Năm trăm ngàn đồng)/ Hồ sơ.

5. Điều kiện tham gia đấu giá:

- Phải có đơn tham gia đấu giá do Trung tâm Dịch vụ đấu giá phát hành;

- Có CMND và Giấy phép kinh doanh (Nếu có) (Sao y bản chính).

- Có Giấy nộp tiền đặt trước đúng quy định.

Mọi tổ chức, cá nhân có nhu cầu xin liên hệ tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước. Địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo, P. Tân Phú, TX. Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. SĐT: 02713.860.216