(BĐT) - Chi nhánh Phát triển Quỹ đất Sóc Sơn phối hợp với Công ty CP Đấu giá Số 5 - Quốc gia thông báo mời tham gia đấu giá tài sản như sau:
Đấu giá khu đất đấu giá tại huyện Sóc Sơn, Hà Nội

1. Thông tin khu đất đấu giá: Khu Dộc sau làng, thôn Hoàng Dương, xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn gồm: (i) Nhóm 1: 15 thửa ký hiệu từ A1 đến A15; Giá khởi điểm (tạm tính) áp dụng chung đối với các thửa đất: 7.000.000 đ/m2; (ii) Nhóm 2: Gồm 14 thửa đất ký hiệu từ B1 đến B14, giá khởi điểm (tạm tính): 6.000.000 đồng/m2. Bước giá áp dụng chung cho các thửa đất: 100.000 đồng/m2.

2. Tổ chức xem xét thực địa: 08h00’ đến 11h00’, ngày 17/3/2017 tại Khu đất đấu giá.

3. Thời gian bán hồ sơ: Từ ngày 06/3/2017 đến hết 11h30 ngày 17/3/2017 (trong giờ hành chính).

4. Thời gian thu hồ sơ, phí tham gia đấu giá và khoản tiền đặt trước: Từ ngày 14/3/2017 đến 11h30 ngày 17/3/2017 (giờ hành chính).

5. Địa điểm bán hồ sơ mời tham gia đấu giá, thu hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, phí tham gia đấu giá và khoản tiền đặt trước: Trụ sở Chi nhánh Phát triển Quỹ đất Sóc Sơn – Tổ 9, thị trấn Sóc Sơn, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội.

6. Thời gian & địa điểm tổ chức đấu giá: 09h00, ngày 20/3/2017 (Thứ hai) tại Hội trường Chi nhánh Phát triển Quỹ đất Sóc Sơn.

* Thông tin liên hệ: Chi nhánh Phát triển Quỹ đất Sóc Sơn - Điện thoại: 04.35955570; Công ty CP Đấu giá Số 5 – Quốc gia. Điện thoại: 04.37622619.