(BĐT) - Ngày 17/10/2019, Công ty Đấu giá Hợp danh Năm Châu sẽ tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất Dự án Đầu tư xây dựng Trường học thuộc mặt bằng quy hoạch chi tiết 1/500 Dự án số 1 Khu đô thị Trung tâm TP. Thanh Hóa, phường Đông Hải, TP. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.
Ảnh chỉ mang tính minh họa

Ảnh chỉ mang tính minh họa

Khu đất đấu giá có diện tích 18.436,2 m2, trong đó đất nhà trẻ, trường mẫu giáo là 4.714,4 m2; đất trường tiểu học là 13.721,8 m2. Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất. Thời hạn sử dụng đất là 50 năm.

Giá khởi điểm vòng 1 để đấu giá quyền sử dụng đất là 78,537 tỷ đồng. Bước giá để tổ chức đấu giá bằng 1% mức giá trả cao nhất của vòng đấu liền kề trước đó.