(BĐT) - Công ty Cổ phần dịch vụ đấu giá Tây Nguyên – Chi nhánh tỉnh Kon Tum thông báo bán đấu giá tài sản như sau:     
Đấu giá gỗ tròn và gốc rễ nhóm IIA tại TP Kon Tum, Kon Tum
Đấu giá gỗ tròn và gốc rễ nhóm IIA tại TP Kon Tum, Kon Tum ảnh 1