(BĐT) - Hội đồng bán đấu giá tài sản trong trường hợp đặc biệt tỉnh Kon Tum thông báo tổ chức bán đấu giá tài sản như sau:
Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

1.Tài sản bán đấu giá : 4,695m3 gỗ Sưa, Hương, Trắc, Giáng Hương (trong đó: 4,052m3 gỗ tròn, xẻ, gốc, rễ, cành ngọn cây Sưa; 0,541m3 gỗ Hương, Trắc; 0,102m3 gỗ Giáng hương) và 11 xe mô tô đã qua sử dụng (được cắt, tháo rời bán phế liệu).

  2.Giá khởi điểm: 16.000.000.000đồng (Mười sáu tỷ đồng chẳn).

  3.Tiền đặt trước: 2.400.000.000 đồng (Hai tỷ, bốn trăm triệu đồng chẳn); tiền đặt trước (nộp đủ 01 lần) nộp vào tài khoản số :3941.0.1065152.00000 của Sở Tài chính tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Kon Tum.

  4.Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/bộ hồ sơ (Năm trăm ngàn đồng chẳn).

  5.Thời gian tham khảo hồ sơ, đăng ký mua tài sản và nộp tiền đặt trước : Từ 8 giờ 00 ngày 11 tháng 4 năm 2017 đến 17 giờ 00 ngày 19/4/2017 (trong giờ hành chính ngày làm việc).

  6.Địa điểm đăng ký mua tài sản : Phòng Quản lý Giá – Công sản, Sở Tài chính tỉnh Kon Tum - số 92 Phan Chu Trinh, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

  7.Thời gian trưng bày và xem tài sản : Từ 8 giờ 00 ngày 17/4/2017 đến 17 giờ 00 ngày 18/4/2017.

  8. Địa điểm trưng bày tài sản: Tại kho Hạt Kiểm lâm huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum.

  9.Thời gian, địa điểm tổ chức bán đấu giá : Vào lúc 8 giờ 30 ngày 24/4/2017 tại Hội trường Công ty TNHH MTV Cao su Kon Tum - số 639 Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum

  10.Hình thức bán đấu giá : Đấu giá bằng bỏ phiếu kín, trực tiếp tại cuộc đấu giá, không quá 3 vòng đấu giá.

  11.Bước giá : 300.000.000đồng (Ba trăm triệu đồng chẵn).

Để biết thêm chi tiết xin liên hệ Phòng Quản lý Giá – Công sản, Sở Tài chính tỉnh Kon Tum - số 92 Phan Chu Trinh, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum, điện thoại số: 0603.864480 gặp đồng chí Hà.