(BĐT) - Công ty Cổ phần Đấu giá Kinh Bắc tổ chức bán đấu giá tài sản như sau:

Giá khởi điểm: 425.600.000 đồng (Chưa bao gồm thuế GTGT).

Thời gian xem tài sản và tham khảo hồ sơ: Từ ngày 13/01/2017 đến hết ngày 18/01/2017 , tham khảo hồ sơ tại VPĐD Công ty CP Đấu giá Kinh Bắc (Trong giờ hành chính).  

Địa điểm, thời hạn đăng ký mua tài sản, nộp tiền đặt trước: Ngày 17/01/2017  tại VPĐD Công ty CP Đấu giá Kinh Bắc. Địa chỉ: Đường Ngô Tất Tố, phường Võ Cường, TP. Bắc Ninh (Phí tham gia đấu giá: 400.000 đồng/ hồ sơ; Tiền đặt trước: 40.000.000 đồng/ hồ sơ). Trong giờ hành chính.

Thời gian bán đấu giá: 08giờ 30 phút, ngày 20/01/2017.

Địa điểm bán đấu giá: Hội trường  VPĐD Công ty CP Đấu giá Kinh Bắc.

Mọi thông tin chi tiết liên hệ: VPĐD Công ty CP Đấu giá Kinh Bắc. Đường Ngô Tất Tố, phường Võ Cường, TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. Điện thoại: 02413.600.195.