(BĐT) - Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (Hose) thông báo bán đấu giá cổ phần của Tổng Công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bình Dương - TNHH MTV như sau:

Doanh nghiệp phát hành: Tổng Công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bình Dương - TNHH MTV

Doanh nghiệp chủ sở hữu: Tổng Công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bình Dương - TNHH MTV

Giới thiệu về doanh nghiệp: Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh, cây ăn quả, chăn nuôi, khai thác gỗ, nuôi trồng thủy sản, ...

Vốn điều lệ: 3.000.000.000.000 đồng

Khối lượng cổ phần/lô cổ phần đấu giá: 30.000.000 cổ phần

Lần đấu giá:         1

Thời gian đấu giá: 28/03/2018

Giá khởi điểm:      12.000 đồng/cổ phần

Số mức giá: 1

Bước khối lượng:  100 cổ phần

Bước giá:    100 đồng

Khối lượng tối thiểu:      100 cổ phần

Khối lượng tối đa: 30.000.000 cổ phần

Tổng KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư nước ngoài được phép mua: 30.000.000 cổ phần

Ngày phát hành:  28/03/2018