(BĐT) - Công ty TNHH Chứng khoán ACB thông báo bán đấu giá cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) tại Công ty cổ phần Dịch vụ Du lịch Đà Lạt như sau:
Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

1.Thông tin chung về doanh nghiệp:

Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần Dịch vụ Du lịch Đà Lạt

Địa chỉ: 16 Trần Phú, Phường 3, Thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Điện thoại: (84-63) 3826027Fax: (84-63) 3833956

Ngành nghề kinh doanh chính: Tổ chức tour du lịch, kinh doanh khách sạn…

Vốn điều lệ: 59.132.500.000 đồng (Năm mươi chín tỷ một trăm ba mươi hai triệu năm trăm nghìn đồng)

2.Điều kiện tham dự đấu giá: Tất cả các nhà đầu tư đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Quy chế bán đấu giá cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Dịch vụ Du lịch Đà Lạt.

3.Tổ chức tư vấn: Công ty TNHH Chứng Khoán ACB

4.Cổ phần chào bán:

Tổng số lượng đấu giá: cổ phần

Loại cổ phần chào bán: Cổ phần phổ thông - Bước giá: 100 đồng

Giá khởi điểm: 14.200đồng/cổ phần- Mức giá: 1

Mệnh giá: 10.000 đồng     

Số lượng cổ phần mua tối thiểu và tối đa đối với nhà đầu tư trong nước và nước ngoài: nguyên lô 608.685cổ phần.

Tổng số cổ phần nhà đầu tư nước ngoài được phép mua: 608.685cổ phần.

5.Công bố thông tin; Đăng ký đấu giá; Nộp tiền đặt cọc; Nộp phiếu tham dự đấu giá

Công bố thông tin: Từ ngày 25/08/2017 đến ngày 30/08/2017.

Nhà đầu tư tham gia đấu giá mua cổ phần có thể nhận Bản công bố thông tin, Quy chế đấu giá trên website: ;

Thời gian đăng ký: Từ 08h ngày 25/08/2017 đến 16h00 ngày 13/09/2017

Thời gian nộp Phiếu tham dự đấu giá:

Trước 16h00 ngày 20/09/2017 tại Tổ chức thực hiện bán đấu giá và qua đường Bưu điện

Địa điểm: Công ty TNHH Chứng khoán ACB – Chi nhánh Trương Định

Địa chỉ: 107N Trương Định, P.6, Q.3, TPHCM

Điện thoại: (028) 54 043 054  Fax: (028) 39 302 427

Từ 0 h30 đến 10h00 ngày 22/09/2017 tại địa điểm tổ chức bán đấu giá.

6.Thời gian và địa điểm tổ chức đấu giá:

Thời gian: 09h ngày 22 tháng 09 năm 2017

Địa điểm: Công ty cổ phần Dịch vụ Du lịch Đà Lạt

Địa chỉ: Số 16 Trần Phú, Phường 3, Thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

7.Thời gian thanh toán tiền mua cổ phần và hoàn trả tiền đặt cọc:

Thời gian thanh toán tiền mua cổ phần: Từ ngày 25/09/2017 đến ngày 06/10/2017

Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc cho nhà đầu tư không trúng giá: Từ ngày 25/09/2017đến ngày 03/10/2017.

Chào giá cạnh tranh cả lô cổ phần của SCIC tại Công ty CP Dịch vụ Du lịch Đà Lạt được thực hiện sau khi cuộc bán đấu giá cả lô cổ phần có hơn một nhà đầu tư đặt giá cao nhất bằng nhau.

8.Thời gian phát Phiếu tham dự chào giá cạnh tranh: Từ ngày 25/09/2017 đến 16h ngày 28/09/2017.

9.Thời gian tổ chức chào giá cạnh tranh: 09h00 ngày 04/10/2017.

10. Thời gian nộp Phiếu tham dự chào giá cạnh tranh: trước 09h30 ngày 04/10/2017 tại

Công ty TNHH Chứng khoán ACB

Địa chỉ: 107 N Trương Định, P.6, Q.3, Tp. Hồ Chí Minh

11.Thời gian mở hòm Phiếu tham dự chào giá cạnh tranh: 10h00 ngày 04/10/2017.

12.Thời gian nộp tiền thanh toán mua cổ phần: Từ ngày 05/10/2017 đến ngày 18/10/2017.

13.Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc cho nhà đầu tư không trúng chào giá cạnh tranh: Từ ngày 05/10/2017 đến ngày 13/10/2017.