(BĐT) -Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (Hose) thông báo bán đấu giá cổ phần của Tổng Công ty Dầu Việt Nam - Công ty TNHH MTV (PVOIL) do Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) sở hữu như sau:
Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Doanh nghiệp phát hành:        Tổng Công ty Dầu Việt Nam - Công ty TNHH MTV

Doanh nghiệp chủ sở hữu: Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

Giới thiệu về doanh nghiệp: Sản xuất và kinh doanh các sản phẩm dầu

Vốn điều lệ: 10.342.295.000.000 đồng

Khối lượng cổ phần/lô cổ phần đấu giá: 206.845.900 cổ phần        

Lần đấu giá:         1

Thời gian đấu giá 25/01/2018

Giá khởi điểm:      13.400 đồng/cổ phần

Số mức giá: 1

Bước khối lượng:  100

Bước giá:    100

Khối lượng tối thiểu       100

Khối lượng tối đa: 206.845.900 cổ phần

Tổng KL cổ phần tối đa các nhà ĐTNN được phép mua:       206.845.900 cổ phần

Ngày phát hành:  25/01/2018