(BĐT) - Cục Phát triển doanh nghiệp (DN) thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang tổ chức khảo sát về ảnh hưởng của dịch viêm phổi cấp do virus corona (COVID-19) tới hoạt động sản xuất kinh doanh của DN. Theo đó, cơ quan này đề nghị DN cung cấp thông tin về ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 cũng như kiến nghị một số giải pháp để tháo gỡ khó khăn.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Phiếu khảo sát tập trung vào các các câu hỏi như: ngành nghề/lĩnh vực kinh doanh chính; sản phẩm/dịch vụ chính; quy mô; đánh giá mức độ ảnh hưởng của COVID-19 (giảm doanh thu, hay giảm số lượng đơn hàng, hay giảm lao động…); ước tính thiệt hại của COVID-19 với DN trong 6 tháng đầu năm 2020…

Cuộc khảo sát nhằm phục vụ cho việc xây dựng Báo cáo đánh giá tác động của dịch COVID-19 gây ra đối với nền kinh tế Việt Nam, trong đó, trọng tâm là đánh giá một cách đầy đủ và toàn diện ảnh hưởng của dịch đối với hoạt động sản xuất kinh doanh các doanh nghiệp để đề xuất, kiến nghị.