(BĐT) - Công ty CP Xây dựng hạ tầng Đại Phong đã có hồ sơ đề xuất thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Mỹ Thuận tại tỉnh Nam Định, với tổng mức đầu tư sơ bộ trên 1.600 tỷ đồng. Trước khi đề xuất dự án “khủng” này, trong vai trò nhà thầu, Công ty đã trúng rất nhiều gói thầu tại Nam Định.
Khu công nghiệp Mỹ Thuận dự kiến có quy mô hơn 158 ha tại huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định. Ảnh: Tường Lâm

Khu công nghiệp Mỹ Thuận dự kiến có quy mô hơn 158 ha tại huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định. Ảnh: Tường Lâm

Mới đây, Bộ Xây dựng đã có công văn gửi Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Nam Định cho ý kiến về Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Mỹ Thuận.

Theo công văn này, Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Mỹ Thuận dự kiến có quy mô khoảng 158,48 ha tại huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định, sơ bộ tổng mức đầu tư khoảng 1.621,24 tỷ đồng. Dự án đã được UBND tỉnh Nam Định phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết Khu công nghiệp Mỹ Thuận tỷ lệ 1/500 tại Quyết định 994/QĐ-UBND ngày 15/5/2019.

Bộ Xây dựng lưu ý, hồ sơ đề xuất Dự án đầu tư cần được rà soát, hoàn chỉnh nội dung về các khoản mục chi phí, sơ bộ tổng mức đầu tư đảm bảo các quy định tại Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng nhằm đảm bảo cơ sở pháp lý trong công tác chuẩn bị thu xếp nguồn vốn, lập kế hoạch vốn đầu tư của Dự án. Trong quá trình thực hiện Dự án cần đảm bảo các yêu cầu về an ninh, quốc phòng, tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng và quy định của pháp luật khác có liên quan. Hồ sơ đề xuất Dự án cũng cần được thuyết minh bổ sung về dự báo khả năng thu hút các nhà đầu tư thứ cấp sẽ tham gia đầu tư vào Khu công nghiệp Mỹ Thuận, nên tập trung vào những ngành nghề là thế mạnh của địa phương và khu vực; rà soát chỉ tiêu lấp đầy các khu công nghiệp trên địa bàn để có giải pháp nâng cao tính khả thi của Dự án.

Công ty CP Xây dựng hạ tầng Đại Phong có địa chỉ tại huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Theo đăng ký kinh doanh cập nhật ngày 30/3/2017, Công ty có vốn điều lệ 350 tỷ đồng. Trước khi đề xuất dự án nghìn tỷ này, Công ty đã từng trúng nhiều gói thầu lớn nhỏ tại địa phương mình.

Thống kê sơ bộ trong vòng hơn 3 năm trở lại đây, Đại Phong được công bố trúng 10 gói thầu xây lắp tại Nam Định. Trong đó, một số gói thầu có giá trị lớn như: gói thầu 67,9 tỷ đồng thuộc Dự án Xử lý khẩn cấp đê, kè Quy Phú đoạn K177 + 900 đến K180 + 050, đê hữu Hồng, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định; gói thầu 138 tỷ đồng thuộc Dự án Cải tạo, nâng cấp công trình thủy lợi phục vụ nuôi trồng thủy sản tỉnh Nam Định…

Tuy trúng thầu khá nhiều ở địa phương, nhưng gần đây, nhà thầu này đã bị thua trên “sân nhà” trước Công ty CP Sông Đà Hà Nội khi tham gia Gói thầu Thi công xây dựng công trình đoạn từ Quốc lộ 10 đến Quốc lộ 21B có giá gói thầu là 288 tỷ đồng.