Ngoài ra, Kyoei Steel còn đưa 2 người khác vào HĐQT và Ban kiểm soát của Thép Việt Ý là ông Satoshi Oda, bà Lê Vân Chi.
Ảnh minh họa: Internet

Ảnh minh họa: Internet

HĐQT Công ty cổ phần Thép Việt Ý (HOSE: VIS) bầu ông Toshimasa Zako làm Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2016 - 2020. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 10/7. Ông Toshimasa Zako là đại diện do cổ đông lớn Kyoei Steel đề cử.

VIS cũng vừa tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 để bầu ra các thành viên mới. Trong đó, hai cổ đông lớn là Công ty Kyoei Steel và Công ty Thái Hưng đều đề cử người vào HĐQT, Ban kiểm soát.

Kyoei Steel, đơn vị sở hữu 65% vốn đề cử ông Toshimasa Zako, ông Satoshi Oda vào HĐQT và bà Lê Vân Chi vào Ban kiểm soát. Còn Công ty Thái Hưng nắm 20% vốn đề cử ông Nguyễn Duy Luân vào HĐQT.

Kết quả, các thành viên được đề cử đều trúng cử.

Như vậy, hiện thành viên HĐQT Thép Việt Ý gồm 5 người, là các ông Toshimasa Zako, Satoshi Oda, Nguyễn Duy Luân, Yoichi Hoshino, Minoru Sakurai.

Cổ đông lớn Kyoei Steel vẫn đang gom thêm cổ phiếu VIS khi mới đây đăng ký mua thêm 2 triệu đơn vị từ ngày 6/7 đến 5/8. Nếu thành công, Kyoei Steel sẽ nâng sở hữu lên 67,71% vốn, tương đương gần 50 triệu cổ phiếu.

Trong năm 2018, VIS đặt kế hoạch doanh thu 7.093 tỷ và lợi nhuận trước thuế 90,4 tỷ đồng, tăng lần lượt 15% và 63% năm trước.

Theo NDH